Obavijest o upisu u I. godinu ak.god. 2019/2020

Sukladno Natječaju za upis studenata u I. godinu studija u akad.god. 2019/20. potrebno je priložiti 
sljedeće dokumente: 

1. izvornik (original) svjedodžbu o državnoj maturi (donijeti prilikom upisa ili dostaviti naknadno do 30. kolovoza 2019. godine), 
2. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-građani,
3. presliku domovnice (uz predočenje originala), 
4. presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje originala. Ako 
pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu 
5. dvije fotografije veličine 35mm x 45 mm  i
6. Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn Uplatnica 2019 
Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine. 
Školarina iznosi 8.000,00 kn Uplatnica Školarina  

Mole se studenti da osobno pristupe upisu. 
Upisi će se odvijati u prostorijama Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 
16. srpnja 
(predavaonica F-407/IV. kat)17. srpnja 2019.g. (predavaonica F-407/IV. kat
od 10,00 do 13,00 sati.