JESENSKI UPISNI ROK ZA PREDDIPLOMSKE STUDIJE U AKAD.GOD. 2019./2020.


Za upis u I. godinu preddiplomskih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, za akad.god. 2019./2020. u jesenskom roku, ostalo je 49 slobodnih mjesta i to:

  • 18 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemijska tehnologija - smjer Kemijsko inženjerstvo
  • 8 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemijska tehnologija - smjer Zaštita okoliša
  • 10 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemija
  • 13 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Prehrambena tehnologija

Drugi upisni krug za pristupnike koji su prema rang listi uspješnosti na državnoj maturi stekli pravo upisa na Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu provest će se 19. i 20. rujna 2019. godine od 10:00 do 13:00 sati u Studentskoj službi fakulteta.

S poštovanjem,
Studentska služba KTF-a