Upis i Odluke Fakultetskog vijeća o upisu u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, za akademsku godinu 2022./23.

Napisao/la Marika Grubišić on .

Poštovani studenti,

Određeni su datumi zaprimanja prijava za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, za akademsku godinu 2022./23., objave rang lista i provedbe upisa.

  • Prijave za upis zaprimat će se od 22. do 27. rujna do 23:59 sati
  • Rang lista će biti objavljena 28. rujna do 14:00 sati
  • Upisi će se vršiti 29. i 30. rujna do 15:00 sati
  • Troškovi razredbenog postupka utvrđuju se u iznosu od 100,00 kuna.
U prilogu dostavljamo odluke koje se odnose na upisne kvote, upis, razredbeni postupak te uvjete izvođenja studija.
Upisne kvote
Odluka o datumima zaprimanja prijava za upis i objavi rang lista
Razredbeni_postupak
Uvjeti izvođenja