Rang lista studenata za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Napisao/la Marika Grubišić on .

Proveden je razredbeni postupak te se na niže navedenom linku nalazi rang lista studenata (definirana prema JMBAG broju svakog studenta) za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

RANG LISTA

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na diplomske studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu obvezni su regulirati upis 29. rujna. i 30. rujna 2022. godine do 15:00 sati
.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

  • rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani
  • preslik važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu
  • potpisanu privolu Privola
  • Dokaz o uplati troškova upisnine u iznosu 400 kn (53,09 eura) Uplatnica za upisninu 2022./23.
Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 8.000,00 kn (1. 061,78 eura) Uplatnica za školarinu 2022./23.

Svi studenti koji nisu dostavili traženu dokumentaciju mogu to učiniti putem sljedećeg linka:
Dokumentacija za upis
Ili osobnim dolaskom u Studentsku službu.

Upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Kemijska tehnologija, Kemija i Prehrambena tehnologija

Napisao/la Marika Grubišić on .

Uvjeti upisa na diplomske studije Kemijska tehnologija, Kemija i Prehrambena tehnologija  objavljeni su u NATJEČAJU za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2022./2023.  Natječaj

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita. Pristupnici koji se prijave na Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2022./2023. upisuju se na temelju uspješnosti, duljine studiranja, sukladnosti studija kojeg su završili s diplomskim sveučilišnim studijem koji žele upisati te dodatnim postignućima. Kriteriji za rangiranje utvrđeni su Odlukom o uvjetima za upis na diplomske sveučilišne studije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i razredbeni postupak. Razredbeni postupak

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za razredbeni postupak za upis u prvu godinu diplomskih studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, za akademsku godinu 2022./2023. primaju se od 22. do 27. rujna 2022. godine. 

Studenti koji su završili preddiplomske studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu ispunjavaju samo jedan od sljedećih obrazaca za prijavu za razredbeni postupak za upis na diplomske studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta:
Prijave za diplomski sveučilišni studij Kemijska tehnologija
Prijave za diplomski sveučilišni studij Kemija
Prijave za diplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija

Uz obrazac se prilaže:
       1. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 100,00 kn (13, 27 eura) Uplatnica za razredbeni postupak 2022./23.
       2. dokaz o ostvarenim dodatnim postignućima: Rektorova nagrada (individualna), Dekanova nagrada, izlaganje na znanstvenom dijelu Tehnologijade, sudjelovanje u aktivnostima popularizacije znanosti na KTF-u (Otvoreni dan, Festival znanosti, Noć istraživača i sl.), demonstratura, članstvo u organizacijskom odboru znanstvenog ili stručnog skupa u organizaciji KTF-a, sudjelovanje u studentskom projektu Sveučilišta u Splitu

Studente koji su završili preddiplomske studije na drugom visokom učilištu molimo da dostave uz prethodno navedene dokumente i Prijepis ocjena s evidentiranim završetkom studija.

OBJAVA RANG LISTE je 28. rujna 2022. godine. u 14:00 sati na web stranici fakulteta.

Upis i Odluke Fakultetskog vijeća o upisu u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, za akademsku godinu 2022./23.

Napisao/la Marika Grubišić on .

Poštovani studenti,

Određeni su datumi zaprimanja prijava za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, za akademsku godinu 2022./23., objave rang lista i provedbe upisa.

  • Prijave za upis zaprimat će se od 22. do 27. rujna do 23:59 sati
  • Rang lista će biti objavljena 28. rujna do 14:00 sati
  • Upisi će se vršiti 29. i 30. rujna do 15:00 sati
  • Troškovi razredbenog postupka utvrđuju se u iznosu od 100,00 kuna (13, 27 eura)
U prilogu dostavljamo odluke koje se odnose na upisne kvote, upis, razredbeni postupak te uvjete izvođenja studija.
Upisne kvote
Odluka o datumima zaprimanja prijava za upis i objavi rang lista2022./23.
Razredbeni_postupak
Uvjeti izvođenja
Konverzija iznosa iskazanih u kunama u eure


NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2022./2023.

Napisao/la Marika Grubišić on .

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2022./2023.

Tekst Natječaja  i Odluke Senata o usvajanju teksta Natjecaja za upis u I. godinu studija nalazi se na sljedećim poveznicama:
Natječaj
Odluka Senata
Konverzija iznosa iskazanih u kunama u eure

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2022./2023. (2)

Napisao/la Marika Grubišić on .

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2022./2023.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu obavijesti, kao i Odluka Senata Sveučilišta u Splitu te Odluka Senata u kojoj se nalaze dopune Općeg dijela koje se odnose na alternativnu skrb.

Natječaj za upis
Odluka Senata
Odluka Senata o dopuni Općeg dijela Natječaja