Obavijest o produženju ljetnog upisnog roka u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija

Napisao/la Marušić Ana on .

Produžuje se termin za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija u ljetnom upisnom roku.

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis mogu regulirati svoj upis do 24. srpnja 2023. do 23:59 sati putem on-line obrasca.

Pristupnici koji prilikom on-line upisa ne prilože Potvrdu o položenim ispitima državne mature, dužni su je naknadno dostaviti putem email adrese referada@ktf-split.hr.

Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog, sveučilišnog integriranog te stručnog prijediplomskog studija u ak. god. 2023./2024.

Napisao/la Marušić Ana on .

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog prijediplomskog studija u akademsku godinu 2023./2024.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu obavijesti, kao i Odluka Senata Sveučilišta u Splitu.

NATJEČAJ
Odluka Senata

Upisi u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija - ljetni upisni rok

Napisao/la Marušić Ana on .

PRIJAVE

Uvjeti upisa za sveučilišni prijediplomski studij Kemijska tehnologija, smjerovi: Kemijsko inženjerstvo i Zaštita okoliša, sveučilišni prijediplomski studij Kemija i sveučilišni prijediplomski studij Prehrambena tehnologija objavljeni su na web-stranicama https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx .

Pristupnici koji se prijave na Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog, sveučilišnog integriranog te stručnog prijediplomskog studija u ak. god. 2023./2024. za upis studenata u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija u akademsku godinu 2023./2024. ne podliježu posebnoj provjeri znanja već se upisuju isključivo na temelju rang liste uspješnosti na državnoj maturi Središnjeg prijavnog ureda.

UPISI

Prije pristupanja online obrascu molimo da pripremite sljedeće dokumente u pdf formatu:

  1. rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani
  2. preslik važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu 
  3. dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci (Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu nema poseban obrazac za potvrdu koji ovjerava služba školske medicine. Stoga ista se izdaje na način i u formi koja je uobičajena za navedenu službu za školsku medicinu.)
  4. skeniranu ispunjenu Privolu kojom se daje ovlaštenje za korištenje osobnih podataka Privola studenata
  5. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 53,09 EUR Uplatnica (dostaviti putem on-line upisnog lista ili naknadno na email referada@ktf-split.hr)
  6. potvrda o položenim ispitima državne mature (nije obvezan dokument prilikom on-line upisa. Može se dostaviti naknadno putem emaila referada@ktf-split.hr)
  7. fotografiju za studentsku iskaznicu koju je obvezno učitati preko aplikacije https://www.postani-student.hr/
  8. fotografija u JPEG formatu veličine 300x300px 300dpi

Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 1.061,78 EUR   UPLATNICA  (SWIFT CODE za strane državljane: OTPVHR2X)

Sve navedene dokumente je potrebno učitati u on-line obrazac prilikom ispunjavanja, koji će biti dostupan neposredno pred upise.

Pristupnici koji ostvare pravo na upis obvezni su regulirati upis 20. i 21. srpnja 2023. putem on-line obrasca.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, a ne upišu se do isteka termina za upis (21. srpnja 2023. u 23:59 satigube pravo upisa.

                                                            ON-LINE UPISNI LIST


Za sve upite obratite se na mail: referada@ktf-split.hr ili na broj telefona: 021/329 429, 021/329 427

Studentska služba Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu