Upisi u I. godinu preddiplomskih studija - ljetni upisni rok

Napisao/la Marika Grubišić on .

PRIJAVE

Uvjeti upisa za preddiplomski sveučilišni studij Kemijska tehnologija, smjerovi: Kemijsko inženjerstvo i Zaštita okoliša, preddiplomski sveučilišni studij Kemija i preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija objavljeni su na web-stranicama https://www.postani-student.hr/ .  

Pristupnici koji se prijave na Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih integriranih i stručnih studija u ak. god. 2022._2023 za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2022./2023. ne podliježu posebnoj provjeri znanja već se upisuju isključivo na temelju rang liste uspješnosti na državnoj maturi Središnjeg prijavnog ureda.

UPISI

Prije pristupanja online obrascu molimo da pripremite sljedeće dokumente:

  1. rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani
  2. preslik važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu 
  3. dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci (Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu nema poseban obrazac za potvrdu koji ovjerava služba školske medicine. Stoga ista se izdaje na način i u formi koja je uobičajena za navedenu službu za školsku medicinu.)
  4. skeniranu ispunjenu Privolu kojom se daje ovlaštenje za korištenje osobnih podataka Privola studenata
  5. u boji skenirani ispunjeni Obrazac sa iksicu Obrazac za iksicu
  6. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn Uplatnica
  7. fotografiju za studentsku iskaznicu koju je potrebno učitati preko aplikacije  https://www.postani-student.hr/ na način kako je to navedeno u Obavijestima za naslovnicu.

Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 8.000,00 kn.  Uplatnica

Sve navedene dokumente je potrebno učitati u on-line obrazac prilikom ispunjavanja, koji će biti dostupan neposredno pred upise.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, a ne upišu se do isteka termina za upis (21. srpnja 2022.g. u 23:59 satigube pravo upisa.

Pristupnici koji ostvare pravo na upis obvezni su regulirati upis 20. i 21. srpnja 2022.g. putem on-line obrasca 
                                                                     ON-LINE UPISNI LIST


Za sve upite obratite se na mail: referada@ktf-split.hr ili na broj telefona: 021/329 429, 021/329 427

Studentska služba Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2022./2023.

Napisao/la Marika Grubišić on .

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2022./2023.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu obavijesti, kao i Odluka Senata Sveučilišta u Splitu te Odluka Senata u kojoj se nalaze dopune Općeg dijela odnose na alternativnu skrb.

Natječaj za upis
Odluka Senata
Odluka Senata o dopuni Općeg dijela Natječaja
Konverzija iznosa iskazanih u kunama u eure