Oglasna ploča (prof.dr.sc. Pero Dabić)

Rezultati testa_Tehnologija i prerada aluminija_24_05_2019.

Rezultati dodatnog I. i II. testa iz kolegija ˝Tehnologija i prerada aluminija˝  održanog  24. 05. 2019. god. mogu se pronaći na stranici Zavoda za anorgansku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima.

Split, 27. 05. 2019.

Predmetni nastavnik:                                                                                                                  Prof. dr. sc. Pero Dabić