Oglasna ploča (prof.dr.sc. Maja Kliškić)

Konstrukcijski materijali_rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija „Konstrukcijski materijali“ održanog 16. srpnja 2018. godine dostupni su na stranicama Zavoda za elektrokemiju i zaštitu materijala u izborniku Nastavni materijali u mapi Rezultati na ispitima.

Prof. dr. sc. Maja Kliškić