Termin ispita Zavoda za Fizikalnu kemiju

Zavod za fizikalnu kemiju

Split, 1. 2. 2019.

Ispitni termini u zimskom roku 2018. / 2019.

Predmet

Datum

Predavaonica

Sat

Fizikalna kemija, PKT

11.2.

25.2.

E402

10:00-12:00

Fizikalna kemija I, PK

11.2.

25.2.

E402

10:00-12:00

Fizikalna kemija elektrolitnih otopina, DK

11.2.

25.2.

E402

10:00-12:00

Fizikalna svojstva hrane, DPT

6.2.

18.2.

F406

E400

10:00-12:00

10:00-12:00

Zavod za fizikalnu kemiju - termini ispita u jesenskom roku

Zavod za fizikalnu kemiju

Ispitni termini u jesenskom roku 2017. / 2018.

  Datum

Predavaonica

Sat

Fizikalna kemija, PKT

30.8.

13.9.

F402

10:00-12:00

Fizikalna kemija I, PK

30.8.

13.9.

F402

10:00-12:00

Fizikalna kemija II, PK

  3.9.

17.9.

F402

10:00-12:00

Osnove fizikalne kemije, SS

31.8.

14.9.

F402

10:00-12:00

Fizikalna kemija, PPT

31.8.

14.9.

F402

10:00-12:00

Fizikalna kemija elektrolitnih otopina

29.8.

12.9.

B402

9:30