Termin ispita Zavoda za Fizikalnu kemiju

Zavod za fizikalnu kemiju

Split, 1. 2. 2019.

Ispitni termini u zimskom roku 2018. / 2019.

Predmet

Datum

Predavaonica

Sat

Fizikalna kemija, PKT

11.2.

25.2.

E402

10:00-12:00

Fizikalna kemija I, PK

11.2.

25.2.

E402

10:00-12:00

Fizikalna kemija elektrolitnih otopina, DK

11.2.

25.2.

E402

10:00-12:00

Fizikalna svojstva hrane, DPT

6.2.

18.2.

F406

E400

10:00-12:00

10:00-12:00