Tehnologija vode - početak predavanja

Poštovane kolegice i kolege,
Predavanja iz kolegija Tehnologija vode u ljetnom semestru 2019./20. se održavaju prema rasporedu.
Predmetni nastavnik,
Prof. dr. sc. Marina Trgo