Termin održavanja ispita iz Opće i anorganske kemije (ISPDF)

Ispit iz Opće i anorganske kemije za sve prijavljene studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije (ISPDF) održati će se u srijedu, 26. 7. 2017. u 8:00 u F-402.

U Splitu, 20. srpnja 2017.