Raspored grupa vježbi i početak vježbi iz kolegija "Opća i anorganska kemija" za studente Preddiplomskog stručnog studija "Zaštita i oporaba materijala"_NOVO

KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET
ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU
STRUČNI STUDIJ – Zaštita i oporaba materijala

Raspored grupa vježbi iz kolegija "Opća i anorganska kemija" za studente Preddiplomskog stručnog studija "Zaštita i oporaba materijala"

Grupa StS1 505
Mihovil

Bakota

Mariana

Bilosnić

Lorena

Bošnjak

Marija

Car

Tino

Čatlak

Anja

Čugura

Lucija

Dominiković

Matea

Džepina

Tino

Kevrić

Maja

Kovačević

Marko

Kovčo

Ana Kuliš

Grupa StS2 506
Ankica

Marić

Ivan

Marin

Ivan

Marušić

Petra

Mijić

Anna

Pastuović

Marita

Pelicarić

Gana-Dragan

Perić

Smiljana

Perković

Nataša

Radotić

Kristina

Serdar

Brigita

Tomić

Ivana Uremović

Vježbe počinju u ponedjeljak, 16. 10. 2017. u laboratorijima 505 I 506 (6. KAT)

Grupa StS1 s početkom u 11:00 sati.

Grupa StS2 s početkom u 11:00 sati.

Na vježbe svaki student treba donijeti: zaštitni mantil, skripta za vježbe, veliku bilježnicu umotanu u bijeli papir, milimetarski papir, zaštitne naočale, šibice, deterdžent za pranje posuđa, krpu za brisanje posuđa, papirnate ručnike, škare i kalkulator.

Za prvu vježbu svaki student treba donijeti hamer papir veličine A4.

Skripta ("Opća kemija" i "Anorganska kemija") iz vježbi se može pronaći na:

https://www.ktf-split.hr/index.php/nastavni-materijali-zoak/nastavni-materijali/category/94-opca-i-anorganska-kemija-vjezbe

                                                                               DATUM ODRŽAVANJA VJEŽBE

Gradivo vježbi iz dijela "Opća kemija":

Vježba 1 do 38 stranice                                                      16. 10. 2017.

Vježba 2 od 38 do 49 stranice                                          30.10. 2017.

Vježba 3 od 49 do 61 stranice.                                          20.11.2017.

Vježba 4 od 61 do 67 stranice                                            11.12.2017.

Gradivo vježbi iz dijela "Anorganska kemija":


Vježba 5 i 6 od 10 do 39 stranice                                      8.1.2018.

Vježba 7 od 40 do 58 stranice                                           15.1.2018.

Studenti su dužni kolokvirati građu svake vježbe, kao uvjet pristupanju samom izvođenju vježbi. Termin kolokvija za prvu vježbu je prije održavanja same vježbe.

U Splitu, 12. 10. 2017.