Drugi test iz Anorganske kemije

Obavijest

Drugi parcijalni test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1 održati će se u subotu, 12. svibnja 2018. godine u amfiteatru A-02 prema slijedećem rasporedu:

Prediplomski studij Kemijska tehnologija - smjer Kemijsko inženjerstvo  u 8.00 sati
Prediplomski studij Kemija  u 9.00 sati
Prediplomski studij Kemijska tehnologija - smjer Zaštita okoliša  u 9.00 sati
Prediplomski studij Prehrambena tehnologija   u 9.00 sati

Testu mogu pristupiti studenti koji imaju najviše tri (3) izostanka s seminara.

Prof. dr. sc. Zoran Grubač