ISPITNI TERMINI KOLEGIJA ZAVODA ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU ZA JESENSKI I LJETNI ISPITNI ROK AKADEMSKE GODINE 2017. / 2018.