Obavijest - III. test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1

Obavijest - III. test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1

Obavještavaju se studenti da će se III. test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1 održati u petak, 14. lipnja 2019. godine s početkom u 8:15 sati.

Raspored po amfiteatrima:

PKT-KI    

Amfiteatar     A 0-2

PKT-ZO

Amfiteatar     A 0-2

PPT

Amfiteatar     A 0-1

PK

Amfiteatar     A 0-3

PK - preddiplomski studij kemije
PPT - preddiplomski studij prehrambene tehnologije
PKT – KI preddiplomski studij kemijskog inženjerstva
PKT – ZO preddiplomski studij zaštite okoliša

III. testu mogu pristupiti studenti koji su bili prisutni na 9 i više seminara.

Prof. dr. sc. Zoran Grubač

U Splitu, 10. lipnja 2019.