REZULTATI PISMENOG ISPITA - ANORGANSKA KEMIJA

Rezultate pismenog ispita iz Anorganske kemije  i Anorganske kemije 1 održanog 26. 6. 2019. godine možete pronaći:
na webu Zavoda za opću i anorgansku kemiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima.

https://www.ktf.unist.hr/index.php/nastavni-materijali-zoak/nastavni-materijali/category/361-rezultati-na-ispitima