1. Kolokvij iz Vježbi iz Opće kemije za grupu A1

Obavijest

1. kolokvij iz Vježbi iz opće kemije za studente grupe A1 održati će se u četvrtak, 17. 10. 2019. godine u 9.15 sati u laboratoriju A411.
Za kolokvij je potrebno naučiti gradivo interne skripte "Vježbe iz opće kemije" do 32. stranice.
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

U Splitu, 9. 10. 2019.