Seminar iz Opće kemije za sve studente (PK, PKT-KI, PKT-ZO, PPT)

Obavjest  - seminar iz Opće kemije

Seminar iz Opće kemije u buduće će se održavati ON LINE  četvrtkom od 11:15 do 13 sati preko Microsoft Teams-a. Prvi ON LINE seminar za sve studente (PK, PKT-KI, PKT-ZO, PPT) kreće u četvrtak 3. 12.
prof. dr. sc. Slobodan Brinić