Oglasna ploča (doc.dr.sc. Ivica Blažević)

Organska kemija (PKT, KI, ZO, PPT): Rezultati 3. parcijalnog testa i ocjene

Na dole navedenom linku nalaze se rezultati 3. parcijalnog testa i ocjene:
http://docs.wixstatic.com/ugd/10524c_72196581ab684651b80874e4f15b5e06.pdf

Rezulate možete vidjeti u ponedjeljak od 9:30 kada možete i upisati ocjene.
Doc. dr. sc. Ivica Blažević