ZAVOD ZA ORGANSKU KEMIJU-termini održavanja ispita u jesenskom ispitnom roku

Termini održavanja ispita svih predmeta Zavoda za organsku kemiju, kao i satnica ispita te predavaonica,  nalaze se na webu Zavoda za organsku kemiju u izborniku Nastavni materijali.


22. srpnja 2019.                                                                             Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić