Kemijsko-tehnološki fakultet

Obavijest o obrani doktorske disertacije Marine Kranjac, mag. chem.

Dana 2. veljače 2018. godine (petak) u 12:00 sati  MARINA KRANJAC, mag. chem.  pristupit će obrani doktorske disertacije pod naslovom:
"BIOORGANSKO ISTRAŽIVANJE KEMIJSKIH PROFILA I MARKERA ODABRANIH VRSTA MEDA"
pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić,
                      Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
2. Doc. dr. sc. Marin Roje, viši znanstveni suradnik,
    Institut Ruđer Bošković u Zagrebu
3. Prof. dr. sc. Igor Jerković,
    Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu.
Obrana doktorske disertacije održat će se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 35, u predavaonica br. F-405/IV kat.

Poziv na nastupno predavanje dr. sc. Miće Jakića

Temeljem članka 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (N.N. br. 129/05)

POZIVAM
Vas na
NASTUPNO PREDAVANJE
            Dr. sc. Miće Jakića u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala  u Zavodu za organsku tehnologiju, koje će se održati dana 25. siječnja 2018. godine u predavaonici E401, s početkom u 11:30 sati, za studente III. godine preddiplomskog studija kemijske tehnologije, smjer: Kemijsko inženjerstvo.

Erasmus+ Info dan

Povodom objavljenog Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ studija u akademskoj godini 2018./2019. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu organizira Info dan za sve zainteresirane studente Sveučilišta.
Na Info danu bit će predstavljene sve mogućnosti studiranja u okviru programa Erasmus+.
Info dan održat će se u srijedu, 17. siječnja 2018. u 11 sati u Multifunkcionalnoj dvorani Sjevernog tornja Sveučilišne knjižnice, R. Boškovića 31.
Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2018./2019.