Kemijsko-tehnološki fakultet

Obavjest o promociji

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Svečana promocija studenata Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, održat će se u petak, 27. lipnja 2014.g. u 18:15 sati u amfiteatru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu (Teslina 10/II).

PRIJAVA ISPITA

Napisao/la Dražan Jozić on .

Obavještavaju se svi studenti Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu da se prijava ispita od ljetnog ispitnog roka 2014.g. obavlja isključivo preko Studomata. Još jednom se mole svi studenti koji još nisu preuzeli aktivacijski kod i detaljne upute za Studomat da to učine u Studentskoj referadi.

Javna obrana teme doktorskog rada

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Na temelju članka 83. stavak 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br 123/03; 198/03; 105/04; 174/04; 02/07 – Odluka USHR; 46/07, 45/09; 63/11; 94/13 i 139/13), članka 94. Statuta Kemijsko-tehnološkog fakulteta, te članka 30. Pravilnika o poslijediplomskim doktorskim studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu
MARINA KRANJAC, mag. chem. studentica poslijediplomskog doktorskog studija ''Kemija mediteranskog okoliša'' održat će
 
javnu obranu teme doktorskog rada pod naslovom
''BIOORGANSKO ISTRAŽIVANJE KEMIJSKIH PROFILA I MARKERA ODABRANIH VRSTA MEDA''
 
dana 07. listopada 2014. u 14:30 sati u Vijećnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Teslina 10/V pred Povjerenstvom u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
2. Izv. prof. dr. sc. Irena Škorić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu
3. Prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu           
                                                                                                         Predsjednica Povjerenstva    
                                                                                                         Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić