Oglasna ploča (prof.dr.sc. Maja Kliškić)

Konstrukcijski materijali_rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija „Konstrukcijski materijali“ održanog 16. srpnja 2018. godine dostupni su na stranicama Zavoda za elektrokemiju i zaštitu materijala u izborniku Nastavni materijali u mapi Rezultati na ispitima.

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Korozija i zaštita metala_ obavijest o terminu održavanja trećeg parcijalnog ispita

OBAVIJEST

Treći parcijalni ispit iz predmeta Korozija i zaštita metala održat će se 8. lipnja 2018. u  10 sati u predavaonici F405.

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Elektrokemijsko inženjerstvo_ obavijest o terminu održavanja parcijalnog ispita

OBAVIJEST

Parcijalni ispit iz predmeta Elektrokemijsko inženjerstvo održat će se 1. lipnja 2018. u 10:000 sati u predavaonici E402.

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Korozija i zaštita metala_ obavijest o terminu održavanja drugog parcijalnog ispita

OBAVIJEST

Drugi parcijalni ispit iz predmeta Korozija i zaštita metala održat će se 16. svibnja 2018. u  10:15 sati u predavaonici F405.

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Elektrokemijsko inženjerstvo_ obavijest o terminu održavanja parcijalnog ispita

OBAVIJEST

Parcijalni ispit iz predmeta Elektrokemijsko inženjerstvo održat će se 4. svibnja 2018. u  10:15 sati u predavaonici E402.

Prof. dr. sc. Maja Kliškić