Plan izvođenja vježbi - Mikrobiologija hrane

Mikrobilogija hrane – Plan izvođenja vježbi

Br.

Datum

Naziv ili kratki sadržaj vježbe

1.

 16.11.2018

Upoznavanje sa zakonskom regulativom, priprema i nasijavanje uzoraka

GRUPA 1 i 2

2.

21.11.2018

Presijavanje kultura s bujona, aerobna i anaerobna inkubacija; ukupni broj aerobnih mezofila i psihrofila

GRUPA 1 i 2

3.

28.11.2018

Analiza uzoraka hrane na gljivice i plijesni

GRUPA 1 i 2

5.

05.12.2018

Biokemijska identifikacija, očitavanje i interpretacija rezultata: koliformi, enterobakterije, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, E.coli, Campylobacter spp.

GRUPA 1

5.

12.12.2018

Biokemijska identifikacija, očitavanje i interpretacija rezultata: koliformi, enterobakterije, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, E.coli, Campylobacter spp.

GRUPA 2

6.

19.12.2018

Mikrobiološka analiza vode, membranska filtracija, nasijavanje i interpretacija rezultata

GRUPA 1 i 2


Vježbe će se izvoditi na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Split.

Voditelj vježbi

Doc. Dr. sc. Ana Kovačić

Matematika 1_predavanja 14.11.2018. u drugom amfiteatru


Predavanja iz kolegija Matematika 1 održat će se ovaj tjedan (srijeda 14.11.2018. od 11 do 14 sati) u amfiteatru A11 (prvi kat, tj. razina na kojoj je porta KTF-a).

Split, 12.11.2018.      Katedra za matematiku

Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta (KK.01.1.1.02.0018)

Prijavitelj/Korisnik projekta: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Partneri projekta: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, POMORSKI FAKULTET Split, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Split
Kratki opis projekta:
Provedba objedinjenog organizacijsko-prostornog preustroja i nabava znanstveno-istraživačke opreme i infrastrukture unutar Zgrade tri fakulteta.
Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je funkcionalna integracija sastavnica Sveučilišta u Splitu, posebno svih triju partnera ovog projekta na području znanstveno-istraživačkog rada i pametne specijalizacije s naglaskom na predviđena područja zdravlja, održivog okoliša i energije, inženjerstva, biotehnologije i bioekonomije.
Specifični ciljevi projekta su:
  1. Organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu , PMF-ST, KTF-ST, PF-ST s naglaskom na razvoj primijenjene znanstvene suradnje s gospodarstvom i objedinjenog korištenja znanstveno-istraživačke infrastrukture.
  2. Unapređenje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, sustav objedinjenog upravljanja Zgradom tri fakulteta u cilju snižavanja troškova održavanja, troškova energenata i objedinjenog korištenja svih prostorija, laboratorija i znanstveno-istraživačke opreme.
  3. Podizanje razine znanstveno-istraživačkih radova, projekata, inovacija i patentnih prijava kroz pronalazak tržišne niše za iste.
Očekivani rezultati projekta:
  1. Provedena organizacijska reforme istraživačko-razvojnog sektora kod Korisnika i Partnera, uspostavljen objedinjen sustav upravljanja korištenjem, outputima, istraživanjem i razvojem nabavljene znanstveno-istraživačke infrastrukture, uspostavljen sustav suradnje na kolaborativnim istraživanjima i projektima sa gospodarstvom i znanstveno-istraživačkim centrima u RH i inozemstvu.
  2. Povećana energetska učinkovitost Zgrade i unaprijeđeni laboratoriji u svrhu implementacije nove opreme, rekonstruirana mrežna i energetska infrastruktura.
  3. Nabavljena specijalizirana znanstveno-istraživačka oprema.
  4. Stalne aktivnosti na prezentaciji projekta prema zainteresiranoj javnosti
  5. Porast broja znanstveno-istraživačkih radova i projekata, broja istraživača, broja ugovora o suradnji s gospodarstvom, broja uspostavljenih ureda za istraživanje i razvoj
Ukupna vrijednost projekta: 85.142.157,88 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 82.870.870,38 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2018. - 1.travnja 2021. godine
Kontakt za više informacija:
Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu, 021-440-342
Voditelj projekta na Kemijsko-tehnološkom fakultetu: izv. prof. dr. sc. Dražan Jozić
www.strukturnifondovi.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Kemijsko-tehnološkog fakulteta
Z3F traka svi logotipi

Matematika 1_nadoknada predavanja


Nadoknada predavanja iz kolegija Matematika 1 od 31.10.2018. (obilježavanje obljetnice Fakulteta) održat će se 8.11.2018. od 8 do 11 sati u predavaonici E 402.

Split, 30.10.2018.       Katedra za matematiku

Matematika(1)_parcijalni testovi


Parcijalni testovi iz kolegija Matematika 1 i Matematika održat će se 1.12.2018. (subota) i 26.1.2019. (subota) tijekom jutra. Ostale obavijesti (sat, raspored studenata po predavaonicama,...) bit će dane pravovremeno.

26.10.2018.       Katedra za matematiku