Rezultati ispita "Tehnološke operacije" - ZOM

Na pismenom dijelu ispita iz predmeta "Tehnološke operacije" - ZOM nitko nije zadovoljio.

                                                                                                                              Renato Stipišić, v.pred.

Ispit iz Biokemije II

Ispit iz Biokemije II održat če se 21.09. u predavaonici E402 s početkom u 12 sati.

Doc. dr. sc. Mila Radan

Ispit_UVOD U MOLEKULARNU BIOLOGIJU

Ispit iz kolegija Uvod u molekularnu biologiju ce se odrzati 21.09. 2018. u 10 sati, predavaonica F-406.

BIOKEMIJA-ISPIT

Ispit iz kolegija Biokemija za studente DS kem-teh (ZO) odrzati ce se 20.09. u 12 sati u predavaonici F-406.