Plan izvođenja vježbi - Mikrobiologija hrane

Mikrobilogija hrane – Plan izvođenja vježbi

Br.

Datum

Naziv ili kratki sadržaj vježbe

1.

 16.11.2018

Upoznavanje sa zakonskom regulativom, priprema i nasijavanje uzoraka

GRUPA 1 i 2

2.

21.11.2018

Presijavanje kultura s bujona, aerobna i anaerobna inkubacija; ukupni broj aerobnih mezofila i psihrofila

GRUPA 1 i 2

3.

28.11.2018

Analiza uzoraka hrane na gljivice i plijesni

GRUPA 1 i 2

5.

05.12.2018

Biokemijska identifikacija, očitavanje i interpretacija rezultata: koliformi, enterobakterije, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, E.coli, Campylobacter spp.

GRUPA 1

5.

12.12.2018

Biokemijska identifikacija, očitavanje i interpretacija rezultata: koliformi, enterobakterije, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, E.coli, Campylobacter spp.

GRUPA 2

6.

19.12.2018

Mikrobiološka analiza vode, membranska filtracija, nasijavanje i interpretacija rezultata

GRUPA 1 i 2


Vježbe će se izvoditi na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Split.

Voditelj vježbi

Doc. Dr. sc. Ana Kovačić