HRVATSKI_HR

Horizontalna mobilnost studenata

Written by Antonia Plazonić Parađina on .

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu i Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu potpisali su Ugovor o suradnji kojim se regulira horizontalna mobilnost studenata unutar navedenih sastavnica Sveučilišta u Splitu.

Oblici suradnje između Ugovornih strana u području studentske mobilnosti su:

  • mobilnost studenata preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na razdoblje od najdulje jedne akademske godine
  • razvoj zajedničkih studentskih istraživačkih projekata

Studenti oba fakulteta mogu, temeljem zahtjeva, upisati pojedine predmete na PMF-u, odnosno KTF-u, a koji se ne izvode na matičnom studiju.

Zahtjev za upis dodatnog predmeta u idućoj akademskoj godini studenti Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, podnose na protokol Fakulteta najkasnije do 01. rujna tekuće akademske godine

Više informacija na Ugovor o suradnji
Zahtjev_KTF
Zahtjev_PMF

Nastavak vježbi iz kolegija "Opća i anorganska kemija" za stručni studij kemijske tehnologije

Written by Mislav Šolić on .

ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Nastavak vježbi iz kolegija "Opća i anorganska kemija" , održavati će se prema već navedenom rasporedu.

Grupe 1 i 2  u četvrtak 4.prosinca. ;     a grupe 3 i 4 u petak 5.prosinca

Kolokviji za vježbu br.4. održati će se prije vježbi za pojedinu grupe, te studenti trebaju doći petnaest (15) minuta ranije.

Gradivo za kolokvije je iz Interne skripte za studente KTF-a, "Vježbe iz anorganske kemije".

Za vježbu br.4.,gradivo za kolokvij je od 3 do 30 stranice navedene skripte.

U Splitu, 2.12.2014.

Mislav Šolić dipl.ing.

msolic@ktf-split.hr