Published

prof.dr.sc. Vukojević Medvidović Nediljka

Uređeno Thursday, 27 July 2023, Broj klikova 5266, Print

Opis područja istraživanja

Znanstvena istraživanja započela su proučavanjem adsorpcijskih i ionsko-izmjenjivačkih svojstava prirodnog i kemijski modificiranog zeolita, njihovom karakterizacijom različitim tehnikama (XRD, TG-DTG, FTIR, SEM/EDS) i primjenom za uklanjanje različitih kationa i aniona iz otpadnih voda šaržnim postupkom i postupkom u koloni, ispitivanje primjene različitih kinetičkih i ravnotežnih modela metodama linearne i nelinearne regresije, primjena zeolita kao propusne reaktivne barijere za in situ remedijaciju podzemnih voda onečišćenih teškim metalima, predviđanje koncentracijsko-vremenskih profila, remedijacija živom onečišćenog tla primjenom zeolita te primjena drugih prirodnih sorbenata kao što su bentonit, kaolin i apatit u remedijaciji okoliša. Dio istraživanja bavi se praćenjem procesa kompostiranja biootpada te ocjenom učinkovitosti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Trenutna istraživanja usmjerena su na primjenu hibridnih procesa obrade otpadnih voda na bazi integrirane elektrokoagulacije, ispitivanje utjecaja različitih metalnih elektroda, zeolita i ultrazvuka te njihova karakterizacija.


Contact

  • Odsjek za Inženjerstvo i tehnologije
  • Zavod za inženjerstvo okoliša
  • Soba br.: C409
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel.: 021 329 452
Copyright © 2024 Kemijsko-tehnološki fakultet. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.