Notice Board (Ph.D. Senaka Gudić, Full Professor)

Department of Biochemistry

on .

Head of Department

Asocated professor   Mila Radan e-mail A406 021-329-439
 
Staff
Position Name and surname e-mail Room Phone
prof. dr. sc. Mladen Miloš e-mail A405  021-329-465 
prof. dr. sc. Olivera Politeo e-mail A406 021-329-437
izv. prof. dr. sc. Mila Radan e-mail A407 021-329-439
 ing. Vladimir Jelaska-Relja e-mail A-413 021-329-496
         
 
External collaborator
Postion Name and surname e-mail Room Phone
prof. dr. sc. Tatjana Zemunik e-mail   021-557-111
dr. sc.  Vesela Torlak e-mail   021-556-623
 
List of Projects
 
   
 
Courses at the Department
List of Courses Study Šifra predmeta ECTS
Biokemija  DKT-ZO  DKT-MK KTC102 9.0
Biokemija I PK KTG304 5.0
Vježbe iz Biokemije I PK KTG305 4.0
Biokemija II PK KTG310 6.0
Enzimska kinetika PK KTG315 4.0
Vježbe iz enzimske kinetike PK KTG316 2.0
Fizikalna biokemija DK KTH212 4.5
Uvod u molekularnu biologiju DK KTH107 5.0
Osnove biokemije SS-PT KTF201 7.5
Opća biokemija F KMF209 4.0
Fizikalna biokemija F KMF305 3.5
Primijenjena biokemija F KMF301 6.5
Oznaka studija: PKT (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije), PKT-KI (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijsko inženjerstvo), PKT-ZO (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), PK (Preddiplomski studij Kemije), DKT (Diplomski studij Kemijske tehnologije), DKT-M (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Materijali), DKT-ZO (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), DKT-MK (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Mediteranske kulture),  DK (Diplomski studij Kemije), DK-OKB  (Diplomski studij Kemije smjer: Organska kemija i biokemija), DK-KO (Diplomski studij Kemije smjer: Kemija okoliša), F (Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacije), SSKT (Stručni studij Kemijske tehnologije), SS-KTM (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijska tehnologija i materijali), SS-PT (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Prehrambena tehnologija)