Obavijest o upisu na Program za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Kemijska tehnologija studentima koji su završili stručni prijediplomski studij Zaštita i oporaba materijala


SVEUČILIŠTE U SPLITU

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

za upis na Program za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Kemijska tehnologija studentima koji su završili stručni prijediplomski studij Zaštita i oporaba materijala

Program će se izvoditi kroz dva semestra. Programom se stječe 31,0 ECTS bod. Rok za završetak Programa je 2 akademske godine počevši od akademske godine upisa Programa.

Polaznici programa pohađat će nastavu iz pojedinih predmeta s redovitim studentima sveučilišnog prijediplomskog studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

Školarina iznosi 547,22 EUR (4.123,00 HRK), a dokaz o uplati dostavlja se prilikom upisa.UPLATNICA.pdf
Polaznici koji upisuju Program dužni su s Fakultetom sklopiti Ugovor o pohađanju Programa.

Uz prijavu se prilaže:
-Preslika diplome o završenom stručnom prijediplomskom studiju Zaštita i oporaba materijala

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail ante.prkic@ktf-split.hr

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta za upis dostavljaju se do 4. listopada 2023. godine, na adresu: Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi sklopivi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Podnošenjem prijave na Natječaj, kandidati su izričito suglasni da Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE, UZNEMIRAVANJA I SPOLNOG UZNEMIRAVANJA