UPUTE STUDENTIMA ZA PROVOĐENJE STUDENTSKOG VREDNOVANJA NASTAVNOG RADA

UPUTE STUDENTIMA ZA PROVOĐENJE STUDENTSKOG VREDNOVANJA NASTAVNOG RADA NA KEMIJSKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U SPLITU
Poštovani studenti,

kako se bliži kraj zimskog semestra organizira se studentsko vrednovanje nastavnog rada u sklopu jedinstvene ankete koju Sveučilište u Splitu provodi na svim sastavnicama. Ankete će se provoditi u periodu od 17.12.2018. do 25. 01.2019.  Studentske ankete važan su element cjelovitog sustava za osiguravanje kvalitete. Ispunjavanjem anketnog upitnika možete izraziti svoje zadovoljstvo kvalitetom nastave i nastavnika svakog predmeta. Vaši odgovori mogu ukazati na nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na poboljšavanje njene kvalitete.

Cilj svih anketa jest uočavanje problema i pronalaženje načina za njihovo otklanjanje. Izravni cilj nije stvaranje "sukobljenih“ strana, niti je primarni cilj kažnjavanje pojedinaca, jer takav pristup ne doprinosi napretku, nego je cilj dobivanje značajnih informacija koje će pomoći da se mjerama za poboljšanje osiguraju kvalitetni ishodi učenja i kvalitetan rad i život studenata.

Sve ankete su anonimne, prema odlukama Senata Sveučilišta u Splitu obvezne su za sastavnice, a za studente su dobrovoljne.

Postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada provodi se prema Pravilniku o studentskom vrednovanju nastavnog rada kojeg je donio Senat Sveučilišta u Splitu u ožujku 2017.  Navedeni pravilnik, rezultati provedenih anketa kao i svi drugi relevantni dokumenti nalazi se na mrežnim stranicama našeg Fakulteta na poveznici https://www.ktf.unist.hr/sustav-osiguranja-kvalitete.html (slika 1). Molim vas da obratite pozornost na članak 7., točka (4), koji opisuje postupak provođenja ankete putem tiskanog upitnika (slika 2).

kvaliteta
Slika 1. Mrežna stranica sustava osiguravanja kvalitete KTF-a

kvaliteta1
Slika 2. Članak 7. Pravilnika o studentskom vrednovanju nastavnog rada, Sveučilišta u Splitu

POPIS ASISTENATA I STUDENATA ZA PROVEDBU STUDENTSKOG VREDNOVANJA NASTAVNOG RADA U ZIMSKOM SEMESTRU AKAD. GOD. 2018./2019
.

ASISTENTI

adresa

STUDENTI

adresa

Jelena Jakić

jelena.jakic@ktf-split.hr

Ana Vučković

av2034@ktf-split.hr

Anita Bašić

abasic@ktf-split.hr

Antea Hrepić

ah16184@ktf-split.hr

Maja Biočić

maja.biocic@ktf-split.hr

Viktorija Botić

vb10222@ktf-split.hr

Luka Gujinović

lukag@ktf-split.hr

Ivana Drventić

id869@ktf-split.hr

Ivana Carev

ivana.carev@ktf-split.hr

Glorija Granić

gg10254@ktf-split.hr

Josip Radić

jradic@ktf-split.hr

Nikolina Pervan

np870@ktf-split.hr

Azra Đulović

azra.dulovic@ktf-split.hr

Antonija Zorić

az10378@ktf-split.hr

Mileta Sunčica

abasic@ktf-split.hr

 

 


Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za postupke studentskog vrednovanja možete se obratiti Odboru za unaprjeđenje kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta u pisanom obliku na adresu: nstip@ktf-split.hr

Prema izvještaju koji Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu dostavlja Senatu za sve sastavnice, na žalost naš fakultet još uvijek ima izlaznost na anketu nižu od prosjeka Sveučilišta u Splitu. Stoga u ime Odbora za unaprjeđenje kvalitete molim starije studente da ukažu mlađim kolegama na prvoj godini studija koliko su studentske ankete važan element cjelovitog sustava za osiguravanje kvalitete. Također vam se zahvaljujem na uloženom trudu i izdvojenom vremenu za provedbu ovo postupka vrednovanja.

Srdačan pozdrav,

Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete

     Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić