Upute za logiranje u ISVU

Od 30.09.2015. godine Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) tj.

-          Studomatu,
-          Nastavničkom Portalu
-          svim ISVU Modulima

pristupat će se samo preko AAI@EduHr korisničke oznake oblika korisnickoime@ktf-split.hr.

Zaporka (password) je ona od Carneta i maila koju ste preuzimali u CIP-u
a za  studente akademske godine 2014/2015 godine je dijeljena uz podjelu Indeksa.

Zaporku možete mijenjati na adresi https://aai.ktf-split.hr/ldap/ - ažuriranje podataka (za korisnike).

AAI korisnička oznaka i zaporka su osobni podaci i ne smiju se dijeliti ni sa kim.
Osim što se koriste za pristup Studomatu koriste se i za pristup sustavu e-građanin: e-usluge MUP, e-Matične knjige, ...


SLIKA1

 

   


Studenti koji nemaju, ne znaju korisničko ime ili zaporku neka se jave u Studentsku referadu.

Djelatnici koji nemaju, ne znaju korisničko ime ili zaporku neka se jave u CIP.