Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj N.N. 68 od 27.07.2018.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:
ad1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - redoviti profesor, I. izbor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju
ad2.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zanju - poslijedoktorand, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo; za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija ili za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, za rad na projektu „Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“ na određeno vrijeme do 01. kolovoza 2019. god. u slučaju pozitivno vrednovanog projekta u ponovljenom postupku vrednovanja
Ad3.) - jedanaest izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju - asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, u Odsjeku za kemiju
Ad4.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju - asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju
Ad5.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju - asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju
Pristupnici  trebaju  ispunjavati  uvjete  utvrđene  odredbama  Zakona  o  znanstvenoj  djelatnosti  i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).