Kemijsko-tehnološki fakultet

Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2019./2020. Za hrvatske državljane dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja Europske unije:
  1. stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane (MA) kandidate, rođene nakon 31. prosinca 1983. godine;
  2. stipendije za doktorske studije, za diplomirane (MA) kandidate, rođene nakon 31. prosinca 1983. godine;
  3. stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti u razdoblju između 31. prosinca 2015. i 31. kolovoza 2018. godine;
  4. stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti, za diplomirane (BA) kandidate, rođene nakon 31. prosinca 1983. godine.

Poziv na javno izlaganje Kemijskog seminara II

Sukladno čl. 24 Pravilnika o sveučilišnim  poslijediplomskim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i Elaboratu o studijskom programu sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Kemija mediteranskog okoliša
POZIVAM
na
JAVNO IZLAGANJE KEMIJSKOG SEMINARA II

studenta doktorskog studija Tomislava Kraljevića, mag. chem. et inf., pod naslovom 

"Razvoj kinetičkih metoda određivanja etilnog estera N-acetil-L-cisteina (NACET) temeljenih na formiranju kromogenih bakrovih(I)L, kompleksa s različitim ligandima primjenom protočnih tehnika"

koje će se održati 18. listopada 2018. godine u predavaonici E401 u 11:30 sati

Voditeljica doktorskog studija
Kemija mediteranskog okoliša:
Izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol

Popis studenata svih preddiplomskih studija prve godine po grupama za seminare i vježbe

Svaka seminarska grupa sastoji se od nekoliko grupa za vježbe. U rasporedu seminara i vježbi potrebno je pratiti oznaku svoje grupe za vježbe. Ponavljači nisu na ovom popisu je moraju ići u onu seminarsku grupu kada su slobodni od nastavnih obveza predmeta druge godine, dok se za vježbe ponavljači moraju javiti predmetnom nastavniku.

Popis studenata svih preddiplomskih studija prve godine po grupama