Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET raspisuje
N A T J E ČA J
Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa·  
  - za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (referent u Studentskoj službi, te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže) - jedan izvršitelj
Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete prema Zakonu o poticanju zapošljavanja (N.N. 57/12 i 120/12) te dodatne uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke
- znanje rada na PC-u
- znanje jednog svjetskog jezika
Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o ispunjavanju općih i dodatnih uvjeta Natječaja.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
Prijave se dostavljaju na adresu Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 21000 Split, Ruđera Boškovića 35, u roku od osam dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Sukladno Čl. 6. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, raspisuje:
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE
s ciljem izrade Plana aktivnosti za tekuću kalendarsku godinu. 
Svi studenti pojedinci, studentske skupine i Udruge mogu dostaviti razrađene projekte i programe najkasnije do 8.5.2016. u 23:59 putem službene mail adrese Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu( zbor@szst.hr )sa NAZNAKOM: Nenatječajna sredstva

INFO COST DAY

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Poštovane kolegice i kolege,
Dana 25. svibnja 2016. godine, od 10.00 sati do 13.30 sati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu (veliki amfiteatar u prizemlju zgrade) održat će se INFO COST DAY koji će informirati članove akademske zajednice, istraživačke skupine, mala, srednja i velika poduzeća, te sve zainteresirane sudionike o ciljevima, aktivnostima i financiranju istraživačkih projekata unutar COST AKCIJE.
Program COST (European Cooperation in Science in Technology) info dana se nalazi u prilogu, a među ostalim će tematizirati "Kako uspješno napisati i prijaviti Projekt".
Više o navedenom programu možete naći na poveznici: http://www.cost.eu/events/icf-split
Kemijsko-tehnološki fakultet je domaćin skupa na inicijativu izv. prof. dr. sc. Renata Tomaša koji je član Upravnog odbora COST akcije.
Registracija je OBVEZNA i BESPLATNA a može se naći na linku:
Free online registration: http://forms.cost.eu/icf-split
Srdačan pozdrav,
Prof. dr. sc. Marina Trgo
Prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju