Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za izbor jednog asistenta u Zavodu za termodinamiku

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:
- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za termodinamiku do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s roditeljskog dopusta.

Poziv za dostavu molbi za stipendiranje studentskog posjeta Penn State University

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2016./2017., donesenoj na 34. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu od 26. siječnja 2017. godine, pozivaju se studenti Sveučilišta u Splitu da dostave molbe za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Splitu u svrhu posjeta Penn State University.
Na Poziv se mogu javiti svi studenti sveučilišnih studija koji su u prethodnoj akademskoj godini do 30. rujna ostvarili najmanje 60 ECTS bodova, s prosjekom ocjena od najmanje 4,00 (normiranog s obzirom na ECTS bodove, zaokruženog na dvije decimale).  

Obavezno je aktivno znanje engleskog jezika.
Rok za podnošenje molbi je 28. travnja 2017. godine.

Molbe se podnose elektronskom poštom s naznakom „Prijava za Penn State University“ na email adresu: info@szst.unist.hr
Uvjeti prijave i sve ostale informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Dokumenti

Obavijest za održavanje praktikuma iz Mikrobiologije/Opće mikrobiologije

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

·         Studentima 1. godine diplomskog studija Kemije - smjer Organska kemija i biokemija vježbe započinju u četvrtak, 02. ožujka:

  • 14-16 sati (I grupa  11 studenata),
  • 16-18 sati (II grupa 10 studenata)

·         Studentima 2. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Kemijske tehnologije - smjer Zaštita okoliša vježbe započinju u četvrtak, 02. ožujka, u terminu 12-14 sati

·         Studentima 1. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije vježbe započinju u petak, 03. ožujka, 

  • 10-12 sati (I grupa 13 studenata)
  • 12-14 sati (II grupa 13 studenata).

Vježbe se održavaju u praktikumu B2-19 (II kat, Odjel za biologiju, PMF).