Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za izbor šest asistenata (naslovno zvanje) i poslijedoktoranda

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:

Ad.1.) -  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju -  asistent bez zasnivanja radnog odnosa iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Fizika u Zavodu za fiziku (naslovno zvanje),
Ad.2.) - tri izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju -  asistent bez zasnivanja radnog odnosa iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija u Zavodu za analitičku kemiju  (naslovno zvanje),
Ad.3.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju -  asistent bez zasnivanja radnog odnosa iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija u Zavodu za organsku kemiju  (naslovno zvanje),
Ad.4.) -  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju -  asistent bez zasnivanja radnog odnosa iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika na Katedri za matematiku (naslovno zvanje),
Ad.5.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, znanstvena grana: Biokemija i medicinska kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za biokemiju.

Neslužbeni rezultati natječaja za studentske projekte 2016.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Sukladno Zakonu o Studentskom zboru i drugih studentskim organizacijama, Statutu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, Pravilniku o postupku provedbe natječaja za studentske programe Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, povjerenstvo u sastavu tri studenta imenovana od strane Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu te dva profesora imenovana od strane Rektora,

Prof. dr. sc. Aleksandar Jakir (profesor)
Izv. prof. dr. sc. Nikola Račić (profesor)

Luka Pezelj - predsjednik (student)
Josipa Bliznac (student)
Nikola Banovac (student),

donose prijedlog raspodjele sredstava.
Sukladno Pravilima o postupku provedbe natječaja za studentske programe Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu provedena je evaluacija i dodjela sredstava.
Na rezultate natječaja može se izjaviti žalba povjerenstvu za provedbu natječaja u roku od 7 dana od objave istih na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. Žalba se predaje  u pisanom obliku u Rektoratu Sveučilišta u Splitu (adresa: Livanjska 5, Split), u ured za nastavu (2. kat) radnim danom od 9:00 – 15:00 h ili na mail predsjednika povjerenstva Luke Pezelja luka.pezelj@gmail.com .

Neslužbene rezultate natječaja možete preuzeti OVDJE.

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2016/2017

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 100. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 30. lipnja 2016. godine, Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za upis u I. godinu DIPLOMSKOG studija u akademskoj godini 2016./2017.
Tekst Natječaja nalazi se u privitku ove obavijesti.

Natječaj za upis diplomski studiji 2016_2017
Odluka Senata