Kemijsko-tehnološki fakultet

Sretan Uskrs

pisanice 810x497                                                                                                                                        SRETAN USKRS
                                                                                              
         ZAPOSLENICIMA, STUDENTIMA I VANJSKIM                                              SURADNICIMA                                             KEMIJSKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U SPLITU

                                        Dekan, prof. dr. sc. Igor Jerković

Obavijest o neradnom danu - Veliki petak , 19.04.2019.


Sukladno Odluci Sveučilišta u Splitu, obavještavamo da je 19. travnja 2019. godine (Veliki petak) neradni dan. 

Fakultet nastavlja sa radom, po redovitom rasporedu, u utorak 23. travnja 2019. godine, a termine nadoknade neodrađene nastave odredit će nastavnici u dogovoru sa studentima.

                        Dekan
        Prof. dr. sc. Igor Jerković, v. r.