Kemijsko-tehnološki fakultet

Istraživanje aspekata studentskog iskustva

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provodi istraživanje određenih aspekata studentskog iskustva u generaciji studenata upisanih u ak. god. 2012./13. na preddiplomske  i integrirane studijske programe. Ciljevi su ovog istraživanja utvrditi stupanj općeg zadovoljstva studiranjem, percepciju pojedinih aspekata studiranja te dobiti uvid u očekivanja od studija i visokog učilišta. U svrhu uspješne provedbe istraživanja, molimo Vas da ispunite upitnik koji ste primili elektroničkom poštom. Ako niste dobili anketni upitnik, a željeli biste sudjelovati u istraživanju, molimo Vas da se javite Središnjem prijavnom uredu AZVO-a na adresu elektroničke pošte spu@azvo.hr ili na broj telefona 01/6274-844.

Natječaj za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u RH, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za akad. god. 2016./17.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11 i 12/13 - Odluka USRH), članka 14. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj 90/16) i članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje
NATJEČAJ
za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2016./2017.

Natječaj za izbor jednog laboranta i jednog referenta za javnu nabavu

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
  za izbor
Ad.1) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (interni naziv radnog mjesta: referent za javnu nabavu) na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu (probni rad 6 mjeseci);
Ad.2) jednog izvršitelja (m/ž) za radno mjesto III. vrste – laborant u Odsjeku za kemiju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (probni rad 3 mjeseca).