NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija u akademsku godinu 2024./2025.

Napisao/la Anđela Jurić on .


                                                                           unist logo kruzni copy copy copy copy copy
   

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija u akademsku godinu 2024./2025.

Tekst Natječaja i Odluke Senata nalaze se u prilogu obavijesti.

NATJECAJ_ZA_UPIS_-_DIPLOMSKI_STUDIJI_u_ak_god_2024_2025

Odluka_tekst_Natjecaja_diplomski_2024_2025.pdf
Odluka_Plan_upisa_studenata_diplomski_2024_2025
Rang lista studenata za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Napisao/la Marušić Ana on .

Proveden je razredbeni postupak te se na niže navedenom linku nalazi rang lista studenata (definirana prema JMBAG broju svakog studenta) za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

Rang_liste.PDF

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na sveučilišne diplomske studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obvezni su regulirati svoj upis 28. i 29. rujna 2023. godine do 15:00 sati
.

Prilikom upisa studentu su potrebni sljedeći dokumenti:

1. Rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani
2. Preslik važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu
3. Potpisanu privolu Privola_studenta.pdf
4. Dokaz o uplati troškova upisnine u iznosu od 53,09 EUR UPLATNICA_UPISNINA_.pdf

Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 1.061,78 EUR UPLATNICA_ŠKOLARINA.pdf

Tražena dokumentacija dostavlja se putem sljedećeg linka:  Dokumentacija za upis

Ukoliko tražena dokumentacija nije dostavljena putem navedenog linka, studenti je mogu dostaviti osobnim dolaskom u Studentsku službu.

Za sve upite studenti se mogu obratiti na email: referada@ktf-split.hr
ili na broj telefona 021/329 429, 021/329 427

Upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija Kemijska tehnologija, Kemija i Prehrambena tehnologija u akademsku godinu 2023./2024.

Napisao/la Marušić Ana on .

Uvjeti upisa na sveučilišne diplomske studije Kemijska tehnologija, Kemija i Prehrambena tehnologija, objavljeni su u Natječaju za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih i sručnih diplomskih studija u akademsku godinu 2023./2024. Natjecaj.pdf

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita.
Pristupnici koji se prijave na Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih i sručnih diplomskih studija u akademsku godinu 2023./2024. upisuju se na temelju uspješnosti, duljine studiranja, sukladnosti studija kojeg su završili sa sveučilišnim diplomskim studijem koji žele upisati te dodatnim postugnućima.
Kriteriji za rangiranje utvrđeni su Odlukom o uvjetima upisa na sveučilišne diplomske studije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i razredbeni postupak Razredbeni_postupak.pdf

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za razredbeni postupak za upis u prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu za akademsku godinu 2023./2024., primaju se od 21. do 26. rujna 2023. do 23:59 sati u Studentskoj službi KTF-a ili putem emaila referada@ktf-split.hr.

Studenti koji su završili sveučilišne prijediplomske studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, ispunjavaju samo jedan od sljedećih obrazaca za prijavu za razredbeni postupak za upis na sveučilišne diplomske studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta:

Prijava_za_razredbeni_postupak_za_sveučilišni_diplomski_studij_Kemijska_tehnologija.pdf
Prijava_za_razredbeni_postupak_za_sveučilišni_diplomski_studij_Kemija.pdf
Prijava_za_razredbeni_postupak_za_sveučilišni_diplomski_studij_Prehrambena_tehnologija.pdf

Uz obrazac Prijave se prilaže:
1. Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 20 EUR Uplatnica_za_razredbeni_postupak.pdf
2. Dokaz o ostvarenim dodatnim postignućima: Rektorova nagrada (individualna), Dekanova nagrada, izlaganje na znanstvenom dijelu Tehnologijade, sudjelovanje u aktivnostima popularizacije znanosti na KTF-u (Otvoreni dan, Festival znanosti, Noć istraživača i sl.), demonstratura, članstvo u Organizacijskom odboru znanstvenog ili stručnog skupa u organizaciji KTF-a te sudjelovanje u studentskom projektu Sveučilišta u Splitu.

Studenti koji su završili sveučilišne prijediplomske studije na drugom visokom učilištu, molimo da uz prethodno navedene dokumente, dostave i Prijepis ocjena s evidentiranim završetkom studija.

Objava RANG LISTE biti će 27. rujna u 15:00 sati na web stranici Fakulteta.

                                                                                                   UPISI

Pristupnici koji ostvare pravo upisa na sveučilišne diplomske studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obvezni su regulirati svoj upis 28. i 29. rujna 2023. do 15:00 sati.

Prilikom upisa studentu su potrebni sljedeći dokumenti:

1. Rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani
2. Preslik važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu
3. Potpisanu privolu Privola_studenta.pdf
4. Dokaz o uplati troškova upisnine u iznosu od 53,09 EUR UPLATNICA_UPISNINA_.pdf

Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 1.061,78 EUR UPLATNICA_ŠKOLARINA.pdf

Tražena dokumentacija dostavlja se putem sljedećeg linka:  Dokumentacija za upis

Ukoliko tražena dokumentacija nije dostavljena putem navedenog linka, studenti je mogu dostaviti osobnim dolaskom u Studentsku službu.

Za sve upite studenti se mogu obratiti na email: referada@ktf-split.hr
ili na broj telefona 021/329 429, 021/329 427

Odluke Fakultetskog vijeća o upisima na diplomske studije za ak. god. 2023./2024.

Napisao/la Marušić Ana on .

Poštovani studenti,

određeni su datumi zaprimanja prijava za upis, objave rang lista i provedba upisa na sveučilišne diplomske studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu za ak. god. 2023./2024. prema Odluci Fakultetskog vijeća Kemijsko-tehnološkog fakulteta, u prilogu:

* Prijave za upis zaprimat će se od 21. do 26. rujna do 23:59 sati
* Rang lista bit će objavljena 27. rujna do 15:00 sati
* Upisi će se vršiti 28. i 29. rujna do 15:00 sati
* Troškovi razredbenog postupka utvrđuju se u iznosu od 20 EUR-a.

Studenti sveučilišnih prijediplomskih studija koji se žele upisati na neki od sveučilišnih diplomskih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu u ak. god. 2023./24., moraju obraniti završni rad zaključno s 26. rujna 2023. godine do 12,00 sati.

Odluka_48_FV_upis na diplomske studije
Upisne kvote.PDF
Uvjeti izvođenja.PDF

Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija u akademsku godinu 2023./2024.

Napisao/la Marušić Ana on .

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija u akademsku godinu 2023./2024.

Tekst Natječaja i Odluka Senata o usvajanju teksta Natječaja za upis u I. godinu studija nalaze se na sljedećim poveznicama:

Natjecaj
Odluka Senata