UKITS // Online predavanje

Napisao/la Antonija Čelan on .

U četvrtak, 23. studenog u 13.30 sati nas očekuje prvo on-line predavanje u organizaciji Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split, pod naslovom: Electrical capacitance tomography and its industrial applications koje će održati prof. Wuqiang Yang sa Sveučilišta u Manchesteru (Dept. of Electrical and Electronics Engineering).

Profesorovo istraživanje usmjereno je na električnu kapacitivnu tomografiju (ECT) i njenu industrijsku primjenu. Objavio je dosad preko 400 publikacija, uključujući i dvije knjige "Sensor Array" i "Imaging Sensor Technoligies and Applications", a nositelj je i 10 patenata. Cjelovita biografija je dostupna na https://research.manchester.ac.uk/en/persons/wuqiang.yang

   

Električna kapacitivna tomografija predstavlja inovativnu tehniku kojom je moguće vizualizirati strujanje u višefaznim sustavima. ECT je moguće primijeniti za analizu:

 • strujanja nafte i plina u naftovodima,
 • raspodjele veličina kapljica u separatorima,
 • strujanja u sustavu plinovito-čvrsto u pneumatskim transporterima i ciklonima,
 • strujanja u fluidiziranom sloju, uključujući i sušenje u fluidizacijskim sušionicima.

Mogućnosti primjene ECTa su široke, stoga vas sve pozivam da se pridružite ovom predavanju u virtualnom obliku, na Zoom platformi. Podatci za pristup su u nastavku:

Topic: Wuqiang Yang's Personal Meeting RoomJoin Zoom Meeting: https://zoom.us/j/3432538923Meeting ID: 343 253 8923Passcode: umist

Predavanje će biti snimano. Link na snimku će naknadno biti podijeljen.

doc. dr. sc. Antonija Čelan

predsjednica Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split


 

UKITS // Predavanja u listopadu

Napisao/la Antonija Čelan on .

Poštovane kolegice i kolege,

tijekom listopada očekuju nas dva predavanja u organizaciji Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split.

5. listopada 2023. (četvrtak): dr. sc. Aleksandra Pieczynska (University of Gdansk, Faculty of Chemistry, Department of Environmental Technology, Laboratory of Photocatalysis).
Kolegica će boraviti na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u sklopu Erasmus+ programa te će nam predstaviti svoja recentna istraživanja. Sažetak predavanja te životopis kolegice Pieczynske je u prilogu.


12. listopada 2023.
(četvrtak): prof. dr. sc. Nenad Bolf (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zavod za mjerenja i automatsko vođenje procesa). Prof. Bolf ima 27 godina znanstveno-istraživačkog i edukacijskog rada na području kemijskog inženjerstva te ekspertizu iz područja modeliranja, dijagnostike, vođenja i optimiranja procesa, naprednih metoda vođenja procesa, procesne analitičke tehnologije, primjene metoda umjetne inteligencije, optimiranja industrijskih procesa i termografske dijagnostike. Održat će nam predavanje pod naslovom: "Primjena procesne analitičke tehnologije za napredno vođenje procesa".

Oba predavanja će se održati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, u amfiteatru A02 s početkom u 13.15 sati.

Koristim priliku da podsjetim sve članove da uplatom članarine reguliraju svoj status u udruzi.

doc. dr. sc. Antonija Čelan

predsjednica Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split

Predavanje "Standardi kvalitete u farmaceutskoj industriji"

Napisao/la Antonija Čelan on .

Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split organizirala je predavanje koje se održalo 28. travnja 2023. godine s početkom u 13.15 sati u amfiteatru A02, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35.

Predavanje "Standardi kvalitete u farmaceutskoj industriji" održala je kolegica Josipa Ljubičić, direktorica tvrtke Proqlea Ltd. iz Zagreba.

Kolegica Ljubičić je diplomirala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije te je od tada radila u Plivi, Generi, PSI CRO AG, Marti Farm Ltd, ICON plc, a danas vodi vlastitu tvrtku Proqlea.

Specijalizirala se za pisanje standardnih procedura, implementaciju sustava kvalitete u kompanijama, certificiranje sustava kvalitete prema ISO 9001 standardu, pripremu kompanija za inspekcije koje provode regulatorna tijela (EMA, MHRA, FDA), obavljanje audita u području dobre farmaceutske te dobre proizvođačke prakse.

U ime Udruge, ali i kolegice Ljubičić, zahvaljujem svim studentima, kao i članovima Udruge koji su prisustvovali navedenom predavanju.

doc. dr. sc. Antonija Čelan

predsjednica Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split

UKITS - Poziv na izbornu skupštinu

Napisao/la Damir Barbir on .

Izvršni odbor Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split poziva sve članove na

IZBORNU SKUPŠTINU UDRUGE

koja će se održati u petak, 17. veljače 2023. godine u 12:15 sati u predavaonici E402 Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split i predlaže sljedeći

DNEVNI RED

Prijedlog za Dnevni red Izborne skupštine je sljedeći:

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog povjerenstva.
 2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva.
 3. Usvajanje dnevnog reda.
 4. Izvješće Predsjednika o radu Udruge.
 5. Financijsko izvješće.
 6. Izvješće Nadzornog odbora.
 7. Izvješće Suda časti.
 8. Rasprava i usvajanje izvješća.
 9. Razrješnica Predsjedniku, Izvršnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti.
 10. Izbor Predsjednika, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.
 11. a) Davanje ovlaštenja za zastupanje Udruge
 12. b) Davanje ovlaštenja za potpisivanje u ime Udruge
 13. c) Izbor predstavnika u tijelima Zajednice udruga inženjera Splita (ZUIS) i Hrvatskom društvu kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)
 14. Razno

Predsjednik UKITS-a

Izv. prof. dr.  sc. Damir Barbir

Uloga metalografije u karakterizaciji metalnih materijala

Napisao/la Damir Barbir on .

Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split organizira predavanje koje će se održati 23. travnja 2019. godine (utorak) s početkom u 14:15 sati u amfiteatru A02, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35.

Predavanje pod naslovom:

„Uloga metalografije u karakterizaciji metalnih materijala“

 

održat će izv. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, dekanica Metalurškog fakulteta iz Siska.

Predsjednik UKITS-a:
doc. dr. sc. Damir Barbir