UKITS - Poziv na izbornu skupštinu

Napisao/la Damir Barbir on .

Izvršni odbor Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split poziva sve članove na

IZBORNU SKUPŠTINU UDRUGE

koja će se održati u petak, 17. veljače 2023. godine u 12:15 sati u predavaonici E402 Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split i predlaže sljedeći

DNEVNI RED

Prijedlog za Dnevni red Izborne skupštine je sljedeći:

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog povjerenstva.
 2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva.
 3. Usvajanje dnevnog reda.
 4. Izvješće Predsjednika o radu Udruge.
 5. Financijsko izvješće.
 6. Izvješće Nadzornog odbora.
 7. Izvješće Suda časti.
 8. Rasprava i usvajanje izvješća.
 9. Razrješnica Predsjedniku, Izvršnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti.
 10. Izbor Predsjednika, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.
 11. a) Davanje ovlaštenja za zastupanje Udruge
 12. b) Davanje ovlaštenja za potpisivanje u ime Udruge
 13. c) Izbor predstavnika u tijelima Zajednice udruga inženjera Splita (ZUIS) i Hrvatskom društvu kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)
 14. Razno

Predsjednik UKITS-a

Izv. prof. dr.  sc. Damir Barbir

Uloga metalografije u karakterizaciji metalnih materijala

Napisao/la Damir Barbir on .

Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split organizira predavanje koje će se održati 23. travnja 2019. godine (utorak) s početkom u 14:15 sati u amfiteatru A02, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35.

Predavanje pod naslovom:

„Uloga metalografije u karakterizaciji metalnih materijala“

 

održat će izv. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, dekanica Metalurškog fakulteta iz Siska.

Predsjednik UKITS-a:
doc. dr. sc. Damir Barbir

'Kinetics of Heterogeneous Processes using TKS-SP (Thermal and Kinetic Software by means of Standard Procedure)

Napisao/la Dražan Jozić on .

Poštovane kolegice i kolege,
Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split (UKITS) poziva vas na predavanje pod naslovom ''Kinetics of Heterogeneous Processes using TKS-SP (Thermal and Kinetic Software by means of Standard Procedure)'' koje će održati izv. prof. dr. sc.  Andrei Rotaru, Svuečilište u Craiovi, National Institute of Laser, Plasma and Radiation Physics, Rumunjska.
Predavanje će se održati u ponedjeljak, 2. srpnja 2018. s početkom u 13:15 sati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 35,  predavaonica F-402.
Sažetak predavanja i životopis predavača
Matko Erceg
Tajnik UKITS-a

Poziv za Skupštinu

Napisao/la Dražan Jozić on .

P O Z I V
Izvršni odbor Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split poziva sve članove na
REDOVITU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUGE
koja će se održati u ponedjeljak, 29 siječanj 2018. u 13:15 sati u pred. br. F 402 Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split i predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće predsjednika o radu UKITS-a
3. Financijsko izvješće
4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Izvješće Suda časti
6. Rasprava i usvajanje Izvješća
7. Razno
Predsjednik UKITS-a
izv. prof. dr.  sc. Dražan Jozić

VI. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula

Napisao/la Dražan Jozić on .

VI HSKTM webHrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu i Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split (UKITS) organiziraju znanstveno‐stručni skup pod nazivom VI. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula.
Cilj skupa je okupljanje i povezivanje znanstvenih i gospodarskih resursa u Republici Hrvatskoj koji se bave kemijom i tehnologijom makromolekula. Rad skupa odvijat će se kroz usmena i posterska priopćenja. U okviru skupa održat će se okrugli stol vezan za  problematiku visokog obrazovanja i tržišta rada.
Skup će se održati 15. rujna 2017. godine u amfiteatru A02 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35. 
Više o skupu možete saznati na poveznici: http://www.hdki.hr/hdki/skupovi/HSKTM
                                             
                                                                            Predsjednik Organizacijskog i programskog odbora
                                                                                              Izv. prof. dr. sc. Matko Erceg