NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog prijediplomskog studija u akademsku godinu 2024./2025.

Napisao/la Anđela Jurić on .

Na temelju članka 69. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i članka 112. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 8. travnja 2024. godine
Sveučilište u Splitu raspisuje
NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog prijediplomskog studija u akademsku godinu 2024./2025.

Tekst Natječaja i predmetne odluke nalaze se na sljedećim poveznicama:

NATJEČAJ ZA UPIS prijediplomskog, integriranog, sveuč. i stručnog studija 2024_2025.
ODLUKA_tekst Natječaja prijediplomski 2024_2025.
ODLUKA_Plan upisa studenata prijediplomski 2024_2025.