UPUTE STUDENTIMA ZA PROVOĐENJE STUDENTSKOG VREDNOVANJA NASTAVNOG RADA

UPUTE STUDENTIMA ZA PROVOĐENJE STUDENTSKOG VREDNOVANJA NASTAVNOG RADA NA KEMIJSKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U SPLITU

Poštovani studenti,

budući da se bliži kraj zimskog semestra organizira se studentsko vrednovanje nastavnog rada u sklopu jedinstvene ankete koju Sveučilište u Splitu provodi na svim sastavnicama. Ankete će se provoditi u periodu od 07. siječnja 2019. do 24. siječnja 2020.

Studentske ankete važan su element cjelovitog sustava za osiguravanje kvalitete. Ispunjavanjem anketnog upitnika možete izraziti svoje zadovoljstvo kvalitetom nastave i nastavnika svakog predmeta. Vaši odgovori mogu ukazati na nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na poboljšavanje njene kvalitete.

Cilj svih anketa je uočavanje problema i pronalaženje načina za njihovo otklanjanje. Izravni cilj nije stvaranje "sukobljenih“ strana, niti je primarni cilj kažnjavanje pojedinaca, jer takav pristup ne doprinosi napretku, nego je dobivanje značajnih informacija koje će pomoći da se mjerama za poboljšanje osiguraju kvalitetni ishodi učenja i kvalitetan rad i život studenata.

Sve ankete su anonimne, prema odlukama Senata Sveučilišta u Splitu obvezne su za sastavnice, a za studente su dobrovoljne.

Postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada provodi se prema Pravilniku o studentskom vrednovanju nastavnog rada kojeg je donio Senat Sveučilišta u Splitu u ožujku 2017. Navedeni pravilnik, kao i svi drugi relevantni dokumenti nalazi se na mrežnim stranicama našeg Fakulteta na poveznici: https://www.ktf.unist.hr/images/stories/repozitorij/ZOT/Pravilnik_o_studentskom_vrednovanju_nastavnog_rada.pdf

Molim vas da obratite pozornost na članak 7., stavak (4) i (5), koji opisuje postupak provođenja ankete putem tiskanog upitnika na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u zimskom semestru akademske godine 2019./20. (u nastavku teksta). Stavak (4) članka 7. odnosi se na provođenje anketa za predmete I. godine preddiplomskih studija i I. godine stručnih studija, dok se stavak (5) članka 7. odnosi na višim godinama preddiplomskih studija i stručnog studija te diplomskih studija.

Provođenje postupka

Članak 7.

 • (1) Odbori u dogovoru s nastavnicima/suradnicima određuju termine u kojima će provoditi anketiranje studenata te ih o tome obavještavaju.
 • (2) U slučaju provođenja anketa elektroničkim putem, svaka sastavnica organizira provedbu prema svojim mogućnostima (računalne učionice, informacijski sustavi i dr.). Anketa se provodi uz sljedeća pravila:
  1. Anketa je anonimna.
  2. Anketa je za sastavnice obavezna, a za studente u pravilu dobrovoljna.
  3. Za vrijeme provođenja ankete nastavnik/suradnik nije prisutan.
  4. Na početku anketiranja studenti trebaju dobiti upute o provođenju postupka na način promjeren mogućnostima sastavnice (web, E-learning, usmeno i sl.) i dobiti odgovore na moguća pitanja te im se potom omogućava da ispune anketu elektroničkim putem.
 • (3) U slučaju potrebe voditelj Odbora može zatražiti od voditelja Centra da imenuje osobu iz redova zaposlenika Odjela za kvalitetu koja će u svojstvu pomoćnika i savjetnika biti na raspolaganju anketaru prilikom provođenja ankete elektroničkim putem.
 • (4) U slučaju provođenja anketa putem tiskanih listića anketar preuzima anketne upitnike zajedno s omotnicom za njihovu pohranu i kontrolnim listićem (koji se ispunjava po završetku anketiranja) te dolazi na nastavu određenog predmeta. Anketa se provodi uz sljedeća pravila:
  1. Anketa je anonimna.
  2. Anketa je za sastavnice obavezna, a za studente u pravilu dobrovoljna.
  3. Za vrijeme provođenja ankete nastavnik/suradnik nije prisutan.
  4. Anketa traje petnaest (15) minuta.
  5. Na početku anketiranja anketar čita studentima upute, odgovara na moguća pitanja te im potom dijeli anketne upitnike.
  6. Nakon što studenti ispune ankete, anketar ih prikuplja i stavlja u omotnicu zajedno s kontrolnim listićem na koju unosi sljedeće podatke:
   - datum i vrijeme provedbe ankete
   - oznaku prostorije
   - broj podijeljenih upitnika
   - broj ispunjenih upitnika
   - ime i potpis anketara
  7.  Anketar zalijepljenu omotnicu dostavlja voditelju Odbora ili imenovanom povjereniku.
  8. Odbor ili povjerenik prikupljene omotnice dostavlja Odjelu za kvalitetu.
 • (5) U slučaju nedovoljnog broja anketara, čelnik sastavnice može odlukom zadužiti nastavnika da kuvertu s listićima i uputama anketaru iz st. 6 donese na nastavu te 15 minuta prije završetka nastave odredi jednog studenta kao anketara, preda mu kuvertu i izađe iz prostorije.
 • (6) Odluka mora sadržavati razloge zbog kojih se anketa želi provesti na način iz st. 5, i mora biti dostavljena Centru najkasnije mjesec dana od dana početka akademske godine.

 

 

UPUTA ANKETARU

Nakon što se podijele anketni upitnici, anketar studentima čita sljedeću uputu:

Poštovane kolegice i kolege,

     Sveučilište u Splitu u sklopu svojih aktivnosti provodi vrednovanje kvalitete nastave na svim sastavnicama. Ovim upitnikom možete izraziti svoje zadovoljstvo kvalitetom nastave i nastavnika svakog predmeta. Vaši odgovori mogu ukazati na nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na poboljšanje njene kvalitete. Ako neku procjenu ne možete dati ili nije primjenjivana određenog nastavnika ili predmet, odaberite ponuđenu opciju „nemam odgovor“.

      Na samom dnu anketnog upitnika ,ožete izraziti svoje primjedbe i prijedloge koje se odnose na rad nastavnika i na predmet. Također, ukoliko smatrate potrebnim, možete navesti obrazloženja ocjena koje ste dali na pojedina pitanja.

Anketa je anonimna te vas molimo da ne komentirate glasno svoje procjene i zapažanja.

       Zahvaljujemo na suradnji

Anketar potom dijeli listiće iz kuverte prisutnim studentima.

Molim vas da svoje komentare ispunjavate tiskanim slovima.

Nakon 15 minuta anketar prikuplja ispunjene listiće.

Na naslovni listić anketar ispisuje svoje ime i prezime, datum i vrijeme početka i završetka anketiranja, dvoranu u kojoj je anketiranje izvršeno, broj podijeljenih listića, broj prikupljenih listića te eventualna zapažanja.

Anketar stavlja naslovni listić, ispunjene listiće i neispunjene listiće u kuvertu koju potom lijepi i potpisuje se preko zalijepljenog dijela.

Anketar zalijepljenu kuvertu dostavlja povjereniku ili drugoj za to zaduženoj osobi u najhitnijem roku.

 

U slučaju bilo kakvog problema pri provođenju ankete molim vas da me obavijestite u pisanom obliku na adresu: mugrin@ktf-split.hr

Prema izvještaju koji Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu dostavlja Senatu za sve sastavnice, na žalost naš fakultet još uvijek ima izlaznost na anketu nižu od prosjeka Sveučilišta u Splitu. Stoga vas u ime Odbora za unaprjeđenje kvalitete molim da ukažete studentima koliko su studentske ankete važan element cjelovitog sustava za osiguravanje kvalitete. Također vam se zahvaljujem na uloženom trudu i izdvojenom vremenu za provedbu ovo postupka vrednovanja.

Srdačan pozdrav,

U ime Odbora za unaprjeđenje kvalitete

Doc. dr. sc. Marin Ugrina

Predsjednik Odbora za unaprjeđenje kvalitete

Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu