Natječaj za stipendije Europskog Foruma Alpbach

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Europski Forum Alpbach održava se od 20. kolovoza do 2. rujna u Alpbachu u Austriji, a EFA Fondacija ove godine dodjeljuje 450 stipendija mladim ljudima iz cijelog svijeta. Natječaj za stipendije traje do srijede, 13. travnja, a prijaviti se mogu svi mladi u dobi od 18 do 30 godina, bez obzira na akademsku disciplinu, a potiču se prijave kandidata koji su društveno angažirani i razmišljaju o društvu na holistički način.
Stipendija pokriva troškove sudjelovanja, smještaja, lokalnog prijevoza (autobus, žičara), posjeta lokalnim turističkim atrakcijama i dnevni džeparac u iznosu od 20 eura.

Raspis Natječaja za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od upisnina

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Glavno povjerenstvo sukladno članku 4. stavku 9. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata (u daljnjem tekstu Pravilnik), na svojoj 4. sjednici održanoj 8. veljače 2022. godine, donosi Odluku o raspisivanju Natječaja za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od upisnina.
Natječaj je otvoren od 09.02.2022. godine do 11.03.2023. godine u 23:59 sati.
Ukupan iznos sredstava namijenjenih za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od upisnina iznosi 702.356,09 HRK
Pravo prijave na natječaj imaju studentske udruge registrirane pri Sveučilištu u Splitu, te grupe studenata i studenti pojedinci koji studiraju na Sveučilištu u Splitu, a koji zadovoljavaju uvjete definirane Pravilnikom.

Prijavite se na plaćenu jednogodišnju stručnu praksu u Europskom patentnom uredu i Uredu za intelektualno vlasništvo Europske unije

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Ima li boljeg načina da pokrenete svoju karijeru od jednogodišnjeg plaćenog pripravništva u međunarodnoj organizaciji?
Pan-European Seal je plaćeni program osposobljavanja u trajanju od godinu dana za radna mjesta u Europskom patentnom uredu (EPO) i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). Program nudi mladim ljudima, različitih struka, koji su netom završili studij mogućnost stjecanja vrijednog profesionalnog radnog iskustva u multikulturalnom okruženju u gradovima EU u kojim djeluju EPO (Munchen, Njemačka) i EUIPO (Alicante, Španjolska).
Ovisno o instituciji za koju se prijavljuju, studenti trebaju položiti on-line tečajeve koji uključuju osnove intelektualnog vlasništva, a koji će im olakšati proces prijave i biti dobar uvod u opis mogućih poslova. Uvjeti za prijavu su dostavljen životopis u Europass formatu na engleskom jeziku, minimalno jedna preporuka te dokaz o pristupanju obveznim on-line tečajevima.
Prijave za zainteresirane studente sa Sveučilišta u Splitu otvorene su do 25. veljače 2022. Za prijavu je potrebno poslati iskaz interesa temeljem kojeg Sveučilište kreira listu nominiranih kandidata. Iskaz interesa zajedno s popratnom dokumentacijom dostavlja se ispunjavanjem obrasca na linku: https://airtable.com/shrangZYMPlVwGz6Z

NATJEČAJ za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu za akad. god. 2021./2022.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Na temelju članka 5. Pravilnika o stipendiji studentima Sveučilišta u Splitu raspisuje se NATJEČAJ za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2021./2022.
Sveučilište u Splitu, sukladno odredbama Pravilnika raspisuje Natječaj za dodjelu do 135 stipendija studentima Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2021./2022.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 01. listopada 2021. do 30. rujna 2022. godine. Ukupni godišnji iznos stipendije po studentu iznosi 9.600,00 kuna, odnosno 800,00 kuna mjesečno.
Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija podnose se od dana objave Natječaja do zaključno 18. veljače 2022. godine. Prijave se podnose osobno ili preporučenom poštom, na adresu: Sveučilište u Splitu, Ulica Ruđera Boškovića 31, 21000 Split, Ured za administrativne poslove, pisarnicu i pismohranu, IV. kat ili prizemlje desno nakon ulaza u zgradu.
Prijave se mogu podnijeti i elektroničkim putem u elektroničkom obliku istovremeno i na službene adrese elektroničkih pošta studentskih referada sastavnica/samostalnih studija i na službene adrese elektroničkih pošta sastavnica/samostalnih studija (s naznakom za studentsku referadu), a isključivo u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisima podnositelja (za prijavu i druge obrasce). 

Dodjela stipendija za studente s područja grada Kaštela

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Rotary Klub Kaštela objavljuje natječaj za stipendiranje izvrsnih i redovitih studenata visokih učilišta u Republici Hrvatskoj za 2021./2022. školsku/akademsku godinu
Uvjeti natječaja:
  1. Dodjeljuju se ukupno tri stipendije, za redovitog studenta/studenticu visokih učilišta.
  2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ako:
- imaju prijavljeno prebivalište na području grada Kaštela,
- nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija (vrijedi za studente trećeg i kasnijih semestara studija),
- prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju najmanje 4,0 (vrijedi za studente trećeg i kasnijih semestara studija), odnosno,
- prosjek ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,5 (vrijedi za studente koji su upisali prvu godinu studija),
- nisu stariji od 26 godina,
- ne ostvaruju pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi
  1. U slučaju istih uvjeta prednost pri dodjeli stipendija imaju pristupnici koji su lošijeg socijalno-ekonomskog statusa, pristupnici bez jednog ili oba roditelja te pristupnici iz obitelji s petero i više djece.