Otvoren natječaj za stipendije Nacionalnog programa stipendiranja L'Oréal – UNESCO „Za žene u znanosti“

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Zagreb, 8. studenoga 2021. – L'Oreal ADRIA i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture i medija raspisali su šesnaesti natječaj za Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“. Pojedinačnim stipendijama u vrijednosti od 5.000 € (u kunskoj protuvrijednosti) nagradit će se četiri mlade znanstvenice iz područja prirodnih znanosti, uključujući i interdisciplinarna područja prirodnih znanosti. Stipendije predstavljaju svojevrsnu nagradu za njihova postignuća i doprinose u kreiranju društva znanja, a ujedno služe i kako bi ih se dodatno motiviralo u daljnjoj znanstvenoj karijeri. Krajnji rok za predaju natječajne dokumentacije je 8. prosinca 2021., a sve detalje natječaja možete pronaći ovdje.

Prema pravilniku natječaja, neki od uvjeta za pristup natječaju su da kandidatkinje za ovu stipendiju moraju biti hrvatske državljanke sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, svoj istraživački rad moraju obavljati u znanstvenim institucijama Republike Hrvatske te biti u završnoj godini izrade doktorske disertacije.

Call for applications DAAD scholarship programme

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Dear students,
Dear colleagues,
Would you like to study in Germany or carry out a research project? Are you interested in a study stay or a bilateral exchange of academics? Would you like to take part in a language course, or are you a former scholarship holder and would like to maintain your contacts in Germany?daad
Every year in fall, the DAAD opens the call for applications for various scholarship programs for students, graduates, PhD students, post-docs, and faculty members.
The DAAD Croatia team provides information about the various scholarship opportunities in several info sessions. These sessions take place via Zoom, interested parties can register using the following links and will then receive the invitation by email.

Stipendija - Program stručne prakse njemačkog gospodarstva za zemlje Zapadnog Balkana

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Bliži se kraj Vašeg studija, semestar po semestar. Što će sljedeće uslijediti? Imate li velike planove za početak karijere? Ili još uvijek niste sigurni koji put odabrati? Nedostaje li vam posljednji korak; onaj posljednji korak koji biste poduzeli između studiranja i službenog zaposlenja; između završnih ispita i projekata; tvojeg sveučilišta i cijelog svijeta? Jeste li spremni poduzeti ovaj korak koji Vam mijenja život i obaviti stručno stažiranje u Njemačkoj?
U proteklih 18 godina podržali smo više od 830 studenata i mladih diplomanata na ovom putu. Svi oni proveli su tri do šest mjeseci u jednoj od vodećih njemačkih tvrtki, gdje su napokon dobili priliku proširiti svoja znanja stečena tijekom studija, primijeniti ih u praksi i saznati čime bi se doista voljeli baviti u životu. Sljedeća generacija naših stipendista započet će sa pripravništvom 1. srpnja 2022. godine.
Prijavite se za stipendiju Programa stručne prakse njemačkog gospodarstva za zemlje Zapadnog Balkana. Postavite najbolje temelje za svoju buduću karijeru.

MZO - Natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

LINK: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4604
Rok: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) i članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/19), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje 

NATJEČAJ
za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. 
redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

  1. Državne stipendije za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: državne stipendije) dodjeljuju se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/19) u sljedećim kategorijama
  • Kategorija 1 - redovitim studentima studijskih programa za deficitarna zanimanja navedena u točki II. ovoga natječaja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe - 270 stipendija;
  • Kategorija 2 - redovitim studentima osobama s invaliditetom - 70 stipendija;
  • Kategorija 3 - redovitim studentima kategoriziranim sportašima s valjanom kategorizacijom - 10 stipendija; 
  • Kategorija 4 - redovitim studentima kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja - 10 stipendija;
  • Kategorija 5 - redovitim studentima koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj - darovitim mladim umjetnicima - 10 stipendija;
  • Kategorija 6 - redovitim studentima bez oba roditelja - 10 stipendija;
  • Kategorija 7 - redovitim studentima roditeljima - 20 stipendija.

MZO - Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akad.god. 2021./22.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

LINK: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4603
Rok: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 106/21) i članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH, 131/17), članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19) i članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022.(sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu
u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) 
redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj
I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

E – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima slabijega socio-ekonomskoga statusa;

D-1 – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata;

P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.