Postani PLIVIN stipendist - pitanja i odgovori

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Tko može postati PLIVIN stipendist?

Ukoliko ste redovan student ili studentica koji su ak. god. 2020./2021. upisali 2. godinu diplomskog studija (5. godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija) sljedećih fakulteta:
  • Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta,
  • Prirodoslovno- matematičkog fakulteta (studij Kemije), 
  • Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
  • i ostalih fakulteta u Republici Hrvatskoj koji izvode navedene programe,
te imate prosjek ocjena za vrijeme cjelokupnog studiranja 4.0 ili više, možete se prijaviti za dobivanje PLIVINE stipendije.
Koliki je novčani iznos stipendije?
Stipendisti primaju mjesečnu stipendiju u iznosu od 2 000 kn.
Kako se isplaćuje stipendija?
Stipendija se isplaćuje na račun studenta redovnim mjesečnim uplatama.
Kako se prijaviti?
Pošaljite prijavu i životopis putem LINKA ZA PRIJAVU
Prijava treba sadržavati vaš životopis, studentski status, godinu studija i prosjek ocjena.
Do kada se zaprimaju prijave?
Prijave se zaprimaju najkasnije do 27. prosinca 2020. 
Koji su dokumenti potrebni za prijavu?
Za prijavu je dovoljno poslati životopis te naznaku o studentskom statusu, godini studija i prosjeku ocjena. U prijavi svakako navedite sudjelovanje na projektima, konferencijama i natjecanjima.
Potvrdu o upisu i ovjereni prosjek ocjena dostavit će kandidati koji uđu u najuži izbor.
Koliko dugo svaki student ima pravo na stipendiju?
Studenti primaju stipendiju do kraja studija, ukoliko izvršavaju obaveze navedene u ugovoru. 
Koje su obveze stipendista?
Svaki stipendist mora redovito izvršavati obveze na fakultetu te najkasnije do datuma definiranog Ugovorom završiti studij. Po završetku svake nastavne godine potrebno je predočiti uvjerenje o postignutom uspjehu, tj. ovjereni prijepis ocjena i potvrdu o upisu u višu godinu studija.
Što su PLIVINE obveze prema stipendistima?
PLIVA se obvezuje redovno isplaćivati stipendiju u ugovorenom iznosu. Omogućit će obavljanje stručne prakse, pružiti pomoć oko izbora i izrade diplomskog rada.
Što ako student izgubi godinu/ne diplomira u roku?
Ovisno o opravdanosti razloga moguće je obustaviti isplatu tijekom godine koju ponovo upisuje, pa nastavak stipendiranja sljedeće godine ili raskidanje Ugovora uz uvjete definirane samim ugovorom.
Je li stipendistima omogućeno zapošljavanje nakon završetka studija u PLIVI?
Da, ukoliko takva potreba postoji zasniva se radni odnos i stipendist je obvezan ostati na radu najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.
PLIVA Hrvatska d.o.o. nema obvezu zasnovati radni odnos sa stipendistom već se odluka o zasnivanju radnog odnosa donosi na bazi planskih potreba i utvrđene poslovne politike.