Kemijsko-tehnološki fakultet

Nastupno predavanje dr. sc. Ivone Nuić

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Temeljem članka 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (N.N. br. 129/05)
POZIVAM
na
NASTUPNO PREDAVANJE
       Dr. sc. Ivone Nuić u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu u Zavodu za inženjerstvo okoliša, koje će se održati dana 26. ožujka 2018. godine u predavaonici E402, s početkom u 13:15 sati, za studente III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija.
Povjerenstvo za nastupno predavanje u sastavu:
1.      Prof. dr. sc. Senka Gudić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
2.      Izv. prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu 
3.      Prof. dr. sc. Marina Trgo, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
predložilo je pristupniku temu nastupnog predavanja:

„Optimizacija uporabe voda u tehnološkom procesu“
           
        Predavanje je namijenjeno studentima III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija u okviru redovite nastave iz predmeta „Tehnologija vode“.

                                                                                                              Dekan, prof. dr. sc. Igor Jerković, v.r.

Sažetak

Nastupno predavanje dr. sc. Marina Ugrine

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Temeljem članka 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (N.N. br. 129/05)
POZIVAM
na
NASTUPNO PREDAVANJE
      Dr. sc. Marina Ugrine u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu u Zavodu za inženjerstvo okoliša, koje će se održati dana 26. ožujka 2018. godine u predavaonici E402, s početkom u 12:15 sati, za studente I. godine diplomskog sveučilišnog studija Kemijska tehnologija, smjer: Zaštita okoliša.
Povjerenstvo za nastupno predavanje u sastavu:
1.      Prof. dr. sc. Senka Gudić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
2.      Izv. prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu 
3.      Prof. dr. sc. Marina Trgo, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
predložilo je pristupniku temu nastupnog predavanja:

„Migracija onečišćujućih tvari kroz hidrogeološki sloj“
           
          Predavanje je namijenjeno studentima I. godine diplomskog sveučilišnog studija Kemijska tehnologija, smjer: Zaštita okoliša u okviru redovite nastave iz predmeta „Tehnologija remedijacije okoliša“.

                                                                                                     Dekan, prof. dr. sc. Igor jerković, v.r.
Sažetak

Natječaj za mobilnost osoblja - Erasmus+ za zimski semestar ak.god. 2018/19

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u zimskom semestru akademske godine 2018./2019.
Napominjemo kako je potpisane i potpune prijave potrebno poslati mailom u pdf formatu i dostaviti osobno (Prijavni obrazac, Mobility agreement for teaching/training, motivacijsko pismo, CV u Europass formatu) ili mailom i poštom ukoliko ih niste u mogućnosti dostaviti osobno.

Tekst Natječaja 
Upute
Rok za prijavu je do 29.03.2018.

Vezani dokumenti Natječaja:
1. Prijavni obrazac za osoblje
2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama
3. Sporazum o mobilnosti osoblja za nastavno osoblje u svrhu podučavanja
4. Sporazum o mobilnosti osoblja za nastavno i nenastavno osoblje u svrhu osposobljavanja
5. Europass CV
6. Iznosi financijske potpore za (ne)nastavno osoblje za 2018./2019.
7.  Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama
8. Erasmus+ Programme Guide
9. Često postavljena pitanja Erasmus+
10. Popis Erasmus+ bilateralnih sporazuma za aktivnost mobilnosti osoblja