Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj - N.N. 67/19 od 12.07.2019.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj Centra za informatičku podršku), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17), moraju ispunjavati i posebne uvjete:
  • VSS tehničkog smjera
  • poznavanje mrežnih protokola
  • poznavanje administriranja Linux poslužitelja i aktivne mrežne opreme
  • poznavanje sklopovlja računala
  • specijalistička obuka iz IT – Cisco ili Juniper certifikati
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima iz područja IT

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: 

  1. životopis, preslik diplome o završenom studiju, tražene certifikate, te dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
  2. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  3. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

Obavijest u vezi ispita i upisa ocjene za kolegij "Opća biologija"

Pismeni ispit iz kolegija "Opća biologija" za studente 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija, održat će se 12.07.2019. godine u 8:00 sati u predavaonici E402.

Za sve studente koji su položili kolegij "Opća biologija", upis ocjena vršit će se 15.07.2019. godine u 8:00 sati u kabinetu prof. dr. sc. Nade Bezić na PMF-u.
Prodekan za nastavu
Izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Dekan KTF-a odlikovan Redom hrvatskog pletera

27. lipnja 2019. godine Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uručila je odlikovanja i priznanja istaknutim pojedincima iz svih područja javnog djelovanja, a u prigodi obilježavanja Dana državnosti.

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je Redom hrvatskog pletera, za osobite zasluge za znanost i promidžbu znanosti u Republici Hrvatskoj i svijetu odlikovan dekan Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Igor Jerković.

DSC 26652    DSC 3535