Kemijsko-tehnološki fakultet

Budi i ti dio splitskog Studentskog poduzetničkog inkubatora!

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu djeluje Studentski poduzetnički inkubator za studente Sveučilišta u Splitu. Program će se sada otvoriti za četvrtu generaciju polaznika. Ciljne skupine su studenti i diplomanti koji razvijaju vlastite poduzetničke ideje.  SPI polaznicima kroz različite edukacije i radionice pruža uvid u proces realiziranja poduzetničke ideje te pomaže u područjima marketinga, financija i upravljanja.
Što članovi dobivaju?
➔        Korištenje tehnički opremljenog coworking prostora za sve članove inkubatora 
➔        Mentorska podrška u razvoju poslovnih modela i projekata 
➔        Edukacije i radionice 
➔        Networking eventi 
➔        Poslovno savjetovanje 
➔        Pohađanje Student Business Academy programa 
➔        Podrška i priprema za nacionalna i međunarodna natjecanja 

Natječaj - N.N. br. 93/2018 od 19.10.2018.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
Ad1.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu, za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
Ad2.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).