Kemijsko-tehnološki fakultet

Obavijest o nenastavnom danu

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Zbog proslave 57. godišnjice utemeljenja i rada Fakulteta 30. listopada 2017.g. bit će nenastavni dan.

Nadoknada nastave organizirat će se u dogovoru s predmetnim nastavnicima.

NATJEČAJ za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13 - Odluka i Rješenje USRH, 93/16 i 104/16), članka 14. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa  (Narodne novine, broj 43/17) i članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj upisanim na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima* te studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisanim na poslijediplomske sveučilišne studije.

I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:
D-1 - redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;
E - redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine slabijega socio-ekonomskoga statusa;
P - studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Obavijest studentima 3. godine PK

Napisao/la Eni Generalić on .

Obaviještavaju se studenti 3. godine prediplomskog studija Kemija da će se predavanje iz Biokemije 1 održati, umjesto u amfiteatru, u predavaonici E401 u istom vremenu od 13-15 sati (petak, 20. listopada 2017).