Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. - četvrti krug

Sveučilište u Splitu objavljuje četvrti krug Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020.

Tekst Natječaja

Upute za prijavu na Natječaj

Rok za prijavu: 28. listopada 2019.

2. krug Natječaja za odlaznu mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ KA107 programa- omotnica ENI-Izrael

Sveučilište u Splitu dana 15. 10. 2019. raspisuje 2. krug Natječaja za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica ENI- Technion Institute of Technology, Izrael

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 29.10.2019.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  15. 7. 2020.​

Napomena: prijave je potrebno dostaviti na e-mail i osobno, ili na e-mail i poštom ako ih niste u mogućnosti dostaviti osobno.

BESPLATNA ZIMSKA ŠKOLA ZA SPLITSKE STUDENTE

Od 22. listopada 2019. do 05. prosinca 2019. (utorkom i četvrtkom u popodnevnim satima) na Ekonomskom fakultetu u Splitu održati će se BESPLATAN program edukacije pod nazivom „Zimska škola: Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama“.  Program edukacije organizira Ekonomski fakultet u suradnji s Gradom Splitom u sklopu međunarodnog projekta "Shaping fair cities“. Polaznici programa mogu biti studenti svih sastavnica Sveučilišta u Splitu (poslijediplomski, diplomski ili više godine preddiplomskog studija) kao i druga zainteresirana javnost, a dvoje najboljih polaznika će imati osiguran odlazak na edukaciju u Bolognu (veljača 2020.) uz pokrivene sve troškove.

Cilj  Zimske škole je osigurati multidisciplinarnu obuku o pitanjima koja se odnose na ciljeve održivog razvoja i pružiti sudionicima praktično i profesionalno znanje iz različitih područja koristeći participativne metode uključivanja.