Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ KA107 programa -omotnica ACP (Afričke, Karipske i Pacifičke države)- Nigerija

Sveučilište u Splitu dana 18. 1. 2019. raspisuje Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog  osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica omotnica ACP (Afričke, Karipske i Pacifičke države)- Nigerija, Federal University of Technology Owerri

Tekst Natječaja
Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 1. 2. 2019.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  15. 7. 2020.
Napomena: prijave je potrebno dostaviti na e-mail i osobno, ili na e-mail i poštom ako ih niste u mogućnosti dostaviti osobno.

17. Festival znanosti

Sveučilište u Splitu organizira 17. Festival znanosti koji će se održati od 8. do 13. travnja 2019. godine. Ovogodišnja tema je „Boje“.
Festival znanosti je manifestacija koja se u Hrvatskoj kontinuirano organizira od 2003., a namijenjena je učenicima, studentima i ostalim građanima s ciljem da im se približi znanost kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja.
Kao i prethodnih godina, način sudjelovanja na Festivalu može biti različit: predavanja, radionice, demonstracije, druženja s djecom i odraslima, prezentacije, predstave i izložbe.
Zainteresirani sudionici, odnosno studenti i nastavnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta koji bi htjeli organizirati aktivnosti u okviru Festivala znanosti mogu se prijaviti putem elektroničkog obrasca: https://goo.gl/forms/cEdtkNajvFQ0MOOM2.
Krajnji rok za prijavu aktivnosti je petak, 25. siječnja 2019.
U cilju pravodobne pripreme molimo sve zainteresirane da se jave i Povjerenstvu za promidžbu KTF-a.
                                                                     
                                                                        Predsjednica Povjerenstva za promidžbu KTF-a
                                                                        Doc. dr. sc. Ivana Smoljko

Natječaj br. 116/2018 od 21.12.2018.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:
Ad1.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, ne neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
Ad2.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, ne neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).