NATJEČAJ za upis na Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Kemijska tehnologija studentima koji su završili preddiplomski stručni studij Zaštita i oporaba materijala

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
raspisuje
NATJEČAJ
za upis na Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Kemijska tehnologija studentima koji su završili preddiplomski stručni studij Zaštita i oporaba materijala

Program će se izvoditi kroz dva semestra. Programom se stječe 31,0 ECTS bod (rok za završetak Programa je 2 akademske godine počevši od akademske godine upisa Programa)
Polaznici programa pohađat će nastavu pojedinih predmeta s redovitim studentima sveučilišnog  preddiplomskog studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.
Školarina iznosi 4123,00 kune, a dokaz o uplati dostavlja se prilikom upisa.
Polaznici koji upisuju Program dužni su s Fakultetom sklopiti Ugovor o pohađanju Programa.
Uz prijavu se prilaže:
Preslika diplome o završenom preddiplomskom stručnom studiju Zaštita i oporaba materijala
Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail ante.prkic@ktf-split.hr

OBAVIJEST O NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE U AKAD. GOD. 2021./22.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Slijedom dopisa Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i novih PREPORUKA ZA ODRŽAVANJE NASTAVE NA VISOKIM UČILIŠTIMA U RAZDOBLJU PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZ PRIMJENU PROTUEPIDEMIJSKIH MJERA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022., svi oblici nastave na svim studijskim programima Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu u akademskoj godini 2021./2022. odvijat će se na klasičan kontaktni način, na način kako su studijski programi i akreditirani.

U cilju zaštite zdravlja sudionika nastavnog procesa, svi nastavnici, suradnici i studenti Fakulteta trebaju se pridržavati navedenih preporuka. Ukoliko su potrebna dodatna objašnjenja javiti se na dekanat@ktf-split.hr ili prodekanu za nastavu izv. prof. dr. sc. Anti Prkiću.

Sveučilište u Splitu osiguralo je za studente i nastavnike Sveučilišta posebno testiranje bez naručivanja.

OBAVIJEST O POČETKU AKAD. GOD. 2021./22. ZA STUDENTE PRVIH GODINA

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Obavijest za studente prvih godina:

PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
  1)  smjer: Kemijsko inženjerstvo
  2)  smjer: Zaštita okoliša

- PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KEMIJA

PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

Svečano otvaranje nove akademske godine 2021./22. i pozdravna riječ dekana Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu za studente I. godine preddiplomskih sveučilišnih studija, održat će se 27.09.2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 10:30 sati u velikom amfiteatru A0-2 u prizemlju zgrade. Studente će se informirati o njihovim pravima i obvezama, rasporedom i održavanjem nastave te brojnim detaljima potrebnim za siguran i uspješan početak studiranja.

Ovom prigodom budućim studentima bit će uručeni i indeksi.

Predavanja će započeti dana 28. rujna 2021. godine (utorak) prema rasporedu sati.

POČETAK NASTAVE ZA STUDENTE I. GODINE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA FARMACIJA

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Svečano otvaranje nove akademske godine 2021./22. i pozdravna riječ dekana Medicinskog fakulteta u Splitu i Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu za studente I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacija, održat će se 27.09.2021. (ponedjeljak) s početkom u 08:00 sati u Velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu.

DODJELA CERTIFIKATA STUDENTIMA SUDIONICIMA PROJEKTA VIRTUALNE MOBILNOSTI U OKVIRU SEA-EU PROJEKTA

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

DODJELA CERTIFIKATA 22 9 2021Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu (KTF) dodijeljeni su certifikati studentima koji su sudjelovali u projektu Virtualne mobilnosti u okviru projekta Europskog sveučilišta mora (SEA-EU). Projekt se provodio tijekom dva tjedna u svibnju 2021. godine kroz predavanja na engleskom jeziku osmišljena u suradnji dvaju profesora iz SEA-EU alijanse: prof. dr. sc. Igora Jerkovića s KTF-a i prof. dr. sc. Juana Carlosa García Galinda sa Sveučilišta u Cádizu (Španjolska). Predavanja pod nazivom „Biochemical Ecology and Terpenes from the Essential Oils“ održana su putem sustava videokonferencije, a studenti su imali i projektne zadatke koje su izradili i prezentirali u suradnji s kolegama sa Sveučilišta u Cádizu. Ovom aktivnošću su zaslužili i 1 ECTS bod, a za svoj rad dobili su i pohvale svojih profesora. S KTF-a je u projektu sudjelovalo 14 studenata: Lidija Pirija, Marija Kirić, Ivana Ripić, Adriana Šegedin, David Adžić, Marko Grgić, Elena Maras, Antonija Zorić, Tomislav Šoletić, Anica Pavlinović, Ella Danese, Antea Hrepić, Petra Brajković i Antonia Šunjerga.