Kemijsko-tehnološki fakultet

Poziv na nastupno predavanje dr. sc. Nives Vladislavić (28.03.2019.)

Zbog neispunjenja uvjeta iz čl. 4. stavka 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05), a temeljem članka 2., 3., 4., 5. i 6. iste Odluke  ponovno

POZIVAMO
na
NASTUPNO PREDAVANJE

            Dr. sc. Nives Vladislavić u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, koje će se održati dana 28. ožujka 2019. godine u amfiteatru A02, s početkom u 11:15 sati, za studente prvih godina preddiplomskog sveučilišnog studija Kemijska tehnologija i preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija.

Povjerenstvo za nastupno predavanje u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Marijo Buzuk, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
  2. Izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
  3. Doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

predložilo je pristupnici temu nastupnog predavanja:

„Uvod u kemiju halogenih elemenata“

             Predavanje je namijenjeno studentima prvih godina preddiplomskog sveučilišnog studija Kemijska tehnologija i preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija u okviru redovite nastave iz kolegija „Anorganska kemija“.

Sažetak

2. krug Natječaja za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+KA107-omotnica ENI-Izrael

Sveučilište u Splitu dana 19. ožujka 2019. raspisuje 2. krug Natječaja za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica ENI-Izrael, Technion Institute of Technology

Tekst Natječaja
Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 18. 4. 2019.

Mobilnost se može realizirati u akademskoj 2019./20. godini do zaključno s 15. 7. 2020.

Promjena rasporeda za dan 12.03.2019.

Dana    12.03.2019. (utorak)   sva predavanja iz Amfiteatra A02 održat će se Amfiteatru A03 prema rasporedu.