AMACTFS - predavanje Ane Teskera, dipl. ing. preh. teh. „Od ideje do realizacije: zadružna pivovara Brlog“

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Poštovani kolegice i kolege,

S velikom zadovoljstvom pozivamo Vas da prisustvujete predavanju u organizaciji Udruge bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u pod nazivom

„Od ideje do realizacije: zadružna pivovara Brlog“

koje će održati naša bivša studentica Ana Teskera, dipl. ing. preh. teh., upraviteljica zadružne pivovare Brlog.

ana ana2Ana je upraviteljica prve i jedine zadružne pivovare u Hrvatskoj, a pritom je i bivša studentica našeg KTF-a. Put je započela radom u obiteljskoj vinariji, a radila je i kao konzultant u drugim vinarijama, da bi se 2016. odvažila na vlastiti poduzetnički pothvat i proizvodnju craft piva. 

Obavijest o nenastavnom danu, 22.10.2021. (petak)

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

U povodu obilježavanja 61. obljetnice utemeljenja i djelovanja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, petak, 22. listopada 2021. godine, bit će nenastavni dan.

MZO - Natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

LINK: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4604
Rok: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) i članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/19), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje 

NATJEČAJ
za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. 
redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

 1. Državne stipendije za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: državne stipendije) dodjeljuju se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/19) u sljedećim kategorijama
 • Kategorija 1 - redovitim studentima studijskih programa za deficitarna zanimanja navedena u točki II. ovoga natječaja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe - 270 stipendija;
 • Kategorija 2 - redovitim studentima osobama s invaliditetom - 70 stipendija;
 • Kategorija 3 - redovitim studentima kategoriziranim sportašima s valjanom kategorizacijom - 10 stipendija; 
 • Kategorija 4 - redovitim studentima kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja - 10 stipendija;
 • Kategorija 5 - redovitim studentima koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj - darovitim mladim umjetnicima - 10 stipendija;
 • Kategorija 6 - redovitim studentima bez oba roditelja - 10 stipendija;
 • Kategorija 7 - redovitim studentima roditeljima - 20 stipendija.

MZO - Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akad.god. 2021./22.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

LINK: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4603
Rok: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 106/21) i članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH, 131/17), članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19) i članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022.(sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu
u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) 
redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj
I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

E – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima slabijega socio-ekonomskoga statusa;

D-1 – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata;

P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Erasmus Days - info štand

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Zanima te odlazak na Erasmus+, a ne znaš dovoljno? Želiš vidjeti koje se sve prilike nude te poslušati iskustva svojih kolega koji su se već odvažili na ovu avanturu? Možda te je strah i potreban ti je samo mali poticaj i ohrabrenje?
ESN Split u povodu Erasmus dana koji se održavaju u periodu od 14. do 16. listopada daje odgovore na sva tvoja pitanja. Volonteri te čekaju na info štandu sa promotivnim materijalima i svojim iskustvima:
 • 14.10. Sveučilišna knjižnica 11-14h
 • 15.10. Sveučilišna knjižnica 11-15h
 • 16.10. Dioklecijanova palača 11-14h
Saznaj sve što te zanima da bi se odvažio/la na ovaj veliki korak koji ti može promijeniti život!
Kontakt:
Facebook Instagram ESN-a Split
Ana Batinić - culture@esnsplit.com