Upisi u I. godinu preddiplomskih studija

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

PRIJAVE

Uvjeti upisa za preddiplomski sveučilišni studij Kemijska tehnologija, smjerovi: Kemijsko inženjerstvo i Zaštita okoliša, preddiplomski sveučilišni studij Kemija i preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija objavljeni su na web-stranicama https://www.postani-student.hr/ .  Još jednom molimo sve pristupnike da u navedenu aplikaciju prilože svoje fotografije na način kako je to navedeno u Obavijestima za naslovnicu.

Pristupnici koji se prijave na Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2021./2022. ne podliježu posebnoj provjeri znanja već se upisuju isključivo na temelju rang liste uspješnosti na državnoj maturi Središnjeg prijavnog ureda.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CEEC-TAC6 & Medicta2021 NA KTF-u

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

ceetac6U razdoblju od 20. - 24. srpnja 2021. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu održat će se međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom 6th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry and 15th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CEEC-TAC6 & Medicta2021). Organizatori konferencije su Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu, Sekcija za toplinsku analizu i kalorimetriju Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Institut za fizikalnu kemiju ''Ilie Murgulescu'' i Sveučilište u Craiovi. Više o konferenciji možete vidjeti na poveznici: http://www.ceec-tac.com/conf6/welcome.html.

Poziv na javno izlaganje Kemijskog seminara II, doktoranda Josipa Radića, mag. chem.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Sukladno čl. 24 Pravilnika o sveučilišnim poslijediplomskim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i Elaboratu o studijskom programu Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša pozivate se na

JAVNO IZLAGANJE KEMIJSKOG SEMINARA II

doktoranda Josipa Radića, mag. chem. pod naslovom „Razvoj ionsko selektivnog senzora na bazi ugljikovog materijala za potenciometrijsko određivanje djelatne tvari farmaceutika“ koje će se održati 21. srpnja 2021. godine u 14:00 sati u predavaonici E402.

Voditeljica doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša:
        prof. dr. sc. Vesna Sokol

Poziv na javno izlaganje Kemijskog seminara II, doktorandice Martine Jakovljević Kovač, mag. nutr.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Sukladno čl. 24 Pravilnika o sveučilišnim poslijediplomskim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i Elaboratu o studijskom programu Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša pozivate se na

JAVNO IZLAGANJE KEMIJSKOG SEMINARA II

doktorandice Martine Jakovljević Kovač, mag. nutr. pod naslovom „Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala u ekstrakciji bioaktivnih komponenti iz biljnog materijala uz procjenu antiradikalne i antibakterijske aktivnosti“ koje će se održati 8. srpnja 2021. godine u 12:00 sati u predavaonici E402.

        Voditeljica doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša:
        prof. dr. sc. Vesna Sokol, v. r.