Natječaj za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Rok: 2. studenoga 2022., do 12.00 sati
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 110/22) i članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH, 131/17), članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19) i članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. 
redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

  1. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama: 
E – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima slabijega socio-ekonomskoga statusa;
D-1 – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata;
P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Predstavljanje kapitalne znanstvene opreme - sudjelovanje na naprednom treningu

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

02 JSM 7610F Plus page 0001 crop 1Predstavljanje kapitalne znanstvene opreme, odnosno uređaja Pretražni elektronski mikroskop (FEG-SEM) i Transmisijski elektronski mikroskop (TEM) održat će se  26. listopada u Zgradi tri fakulteta (amfiteatar A-01). Uređaji su nabavljeni kroz projekt "Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta".

Uvodno predavanje će održati stručnjaci iz tvrtke JEOL (proizvođač uređaja), a mikroskope će predstaviti odgovorni stručnjaci prof. dr. sc. Ivana Bočina - TEM i prof. dr. sc. Ante Bilušić - FEG-SEM.
Za sudjelovanje na naprednom treningu treba prethodna prijava na uir@unist.hr
Vrijeme: Srijeda, 26. listopada 2022., od 9:30. 
Dnevni red predstavljanja TEM i SEM
Mjesto: Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 33, amfiteatar A-01. 
Link na web UIR-a: https://www.unist.hr/uir 

IMENOVANI NOVI PROREKTORI SVEUČILIŠTA U SPLITU

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

dd
Na svojoj 74. sjednici održanoj 13. listopada 2022., Senat Sveučilišta u Splitu potvrdio je, na prijedlog rektora prof. dr. sc. Dragana Ljutića, imenovanje novih prorektora. 


Imenovani prorektori su:
- prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, prorektorica za pravna pitanja
- prof. dr. sc. Igor Jerković, prorektor za znanost i kvalitetu
- prof. dr. sc. Nikša Jajac, prorektor za infrastrukturu
- prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, prorektor za studente, nastavu i poslovanje i
- prof. dr. sc. Zoran Đogaš, prorektor za međunarodnu suradnju i suradnju s lokalnom zajednicom.
Njihov mandat je vezan uz mandat rektora prof. dr. sc. Dragana Ljutića i traje do 30. rujna 2026. godine. Svima iskrene čestitke i želje za uspješan rad, a posebno novom prorektoru s našeg fakulteta, prof. dr. sc. Igoru Jerkoviću!