O nama

Napisao/la Antonija Čelan on .

Udruga kemijskih inženjera i tehnologa (UKITS) dragovoljna je izvanstranačka strukovna organizacija koja se bavi stručnim problemima kemije i kemijskog inženjerstva i koja djeluje na području grada Splita. Sjedište Udruge je u Splitu, Ruđera Boškovića 35. UKITS okuplja kemičare, kemijske inženjere i tehnologe te stručnjake drugih zanimanja srodnih kemiji i kemijskoj tehnologiji. Temeljna svrha osnivanja Udruge je organizirano okupljanje i rad stručnih osoba na problematici iz područja kemije i kemijskog inženjerstva. UKITS je područno društvo krovne kemijsko-inženjerske organizacije u Hrvatskoj, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) sa sjedištem u Zagrebu, te član Zajednice udruga inženjera Splita (ZUIS).

Osnovni ciljevi Udruge su ostvarivanje stručnih aktivnosti u skladu s interesima grada Splita i Republike Hrvatske, aktivno uključivanje u rješavanje tehničkih, tehnoloških, zakonskih i drugih problema iz svog područja djelovanja, te poticanje stručnog i znanstvenog uzdizanja članstva. U tom smislu Udruga posebno potiče stvaranje i razvijanje stručnih saznanja o cjelokupnoj problematici kemije i kemijskog inženjerstva, prenosi iskustva na članstvo i potiče razmjenu iskustava i informacija kroz organizaciju predavanja, seminara i savjetovanja te suradnju s drugim stručnim i znanstvenim udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu.

TIJELA DRUŠTVA SU:

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor (IO)
 3. Nadzorni odbor (NO)
 4. Sud časti

Izvršni odbor je tijelo upravljanja Udruge koje radi na ostvarivanju zadataka Udruge i provodi odluke i zaključke skupštine te obavlja poslove određene Statutom. Izvršni odbor kolektivno odgovara za svoj rad Skupštini Udruge. Izvršni odbor se sastoji od 8 članova i Predsjednika Udruge po dužnosti.

Na Izbornoj skupštini Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split, održanoj 17. veljače 2023.za predsjednicu udruge izabrana je doc. dr. sc. Antonija Čelan, dok su u odbore izabrani sljedeći članovi:

IZVRŠNI ODBOR:

 • prof. dr. sc. Senka Gudić
 • prof. dr. sc. Matko Erceg
 • izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić
 • doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić
 • doc. dr. sc. Nives Vladislavić
 • doc. dr. sc. Ivona Nuić
 • doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek
 • doc. dr. sc. Antonija Čelan

  NADZORNI ODBOR:

 • prof. dr. sc. Branka Andričić
 • prof. dr. sc. Pero Dabić
 • prof. dr. sc. Sandra Svilović 

SUD ČASTI

 • prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić
 • prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović
 • doc. dr. sc. Marin Ugrina

Za predstavnike koji će zastupati interese Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split u tijelima Zajednice udruga inženjera Splita (ZUIS) izabrani su:

 • prof. dr. sc. Matko Erceg
 • izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić
 • doc. dr. sc. Nives Vladislavić
 • doc. dr. sc. Ivona Nuić
 • dr. sc. Irena Krešić
 • doc. dr. sc. Antonija Čelan

Na sjednici Izvršnog odbora održanoj 27. veljače 2023. za tajnika Udruge je izabran prof. dr. sc. Matko Erceg, dok je za blagajnicu izabrana izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić.