O nama

Udruga kemijskih inženjera i tehnologa (UKITS) dragovoljna je izvanstranačka strukovna organizacija koja se bavi stručnim problemima kemije i kemijskog inženjerstva i koja djeluje na području grada Splita. Sjedište Udruge je u Splitu, Starčevićeva 24 c. UKITS okuplja kemičare, kemijske inženjere i tehnologe te stručnjake drugih zanimanja srodnih kemiji i kemijskoj tehnologiji. Temeljna svrha osnivanja Udruge je organizirano okupljanje i rad stručnih osoba na problematici iz područja kemije i kemijskog inženjerstva. UKITS je područno društvo krovne kemijsko-inženjerske organizacije u Hrvatskoj, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) sa sjedištem u Zagrebu, te član Zajednice udruga inženjera Splita (ZUIS). Osnovni ciljevi Udruge su ostvarivanje stručnih aktivnosti u skladu s interesima grada Splita i Republike Hrvatske, aktivno uključivanje u rješavanje tehničkih, tehnoloških, zakonskih i drugih problema iz svog područja djelovanja, te poticanje stručnog i znanstvenog uzdizanja članstva. U tom smislu Udruga posebno potiče stvaranje i razvijanje stručnih saznanja o cjelokupnoj problematici kemije i kemijskog inženjerstva, prenosi iskustva na članstvo i potiče razmjenu iskustava i informacija kroz organizaciju predavanja, seminara i savjetovanja te suradnju s drugim stručnim i znanstvenim udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu.

 


 
TIJELA DRUŠTVA SU:
1. Skupština
2. Izvršni odbor (IO)
3. Nadzorni odbor (NO)
4. Sud časti
 
Izvršni odbor je tijelo upravljanja Udruge koje radi na ostvarivanju zadataka Udruge i provodi odluke i zaključke skupštine te obavlja poslove određene Statutom. Izvršni odbor kolektivno odgovara za svoj rad Skupštini Udruge. Izvršni odbor se sastoji od 8 članova i Predsjednika Udruge po dužnosti.
 
Izvršni odbor UKITS-a:
1. Marija Bralić
2. Pero Dabić
3. Senka Gudić
4. Igor Jerković
5. Dražan Jozić
6. Vanja Martinac
7. Renato Tomaš
8. Neven Vidović
 
Nadzorni odbora UKITS-a:
1. Ratimir Žanetić
2. Zoran Grubač
3. Silvestar Krka
 
Sud časti UKITS-a:
1. Njegomir Radić
2. Ivka Klarić
3. Mladen Miloš
 
Na redovitoj izbornoj skupštini UKITS-a održanoj 17. listopada 2012. za predsjednika UKITS-a izabran je dr.sc. Matko Erceg, a za tajnika dr.sc. Dražan Jozić.