O nama

Udruga kemijskih inženjera i tehnologa (UKITS) dragovoljna je izvanstranačka strukovna organizacija koja se bavi stručnim problemima kemije i kemijskog inženjerstva i koja djeluje na području grada Splita. Sjedište Udruge je u Splitu, Ruđera Boškovića 35. UKITS okuplja kemičare, kemijske inženjere i tehnologe te stručnjake drugih zanimanja srodnih kemiji i kemijskoj tehnologiji. Temeljna svrha osnivanja Udruge je organizirano okupljanje i rad stručnih osoba na problematici iz područja kemije i kemijskog inženjerstva. UKITS je područno društvo krovne kemijsko-inženjerske organizacije u Hrvatskoj, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) sa sjedištem u Zagrebu, te član Zajednice udruga inženjera Splita (ZUIS).

Osnovni ciljevi Udruge su ostvarivanje stručnih aktivnosti u skladu s interesima grada Splita i Republike Hrvatske, aktivno uključivanje u rješavanje tehničkih, tehnoloških, zakonskih i drugih problema iz svog područja djelovanja, te poticanje stručnog i znanstvenog uzdizanja članstva. U tom smislu Udruga posebno potiče stvaranje i razvijanje stručnih saznanja o cjelokupnoj problematici kemije i kemijskog inženjerstva, prenosi iskustva na članstvo i potiče razmjenu iskustava i informacija kroz organizaciju predavanja, seminara i savjetovanja te suradnju s drugim stručnim i znanstvenim udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu.

 


TIJELA DRUŠTVA SU:
1. Skupština
2. Izvršni odbor (IO)
3. Nadzorni odbor (NO)
4. Sud časti
 
Izvršni odbor je tijelo upravljanja Udruge koje radi na ostvarivanju zadataka Udruge i provodi odluke i zaključke skupštine te obavlja poslove određene Statutom. Izvršni odbor kolektivno odgovara za svoj rad Skupštini Udruge. Izvršni odbor se sastoji od 8 članova i Predsjednika Udruge po dužnosti.
 
Izvršni odbor UKITS-a:
1. Matko Erceg
2. Dražan Jozić
3. Nataša Stipanelov Vrandečić
4. Nediljka Vukojević Medvidović
5. Sanja Perinović Jozić
6. Ladislav Vrsalović
7. Sandra Svilović
8. Jasmin Hadžić
 
Nadzorni odbora UKITS-a:
1. Branka Andričić
2. Vladislav Stokić
3. Pero Dabić
 
Sud časti UKITS-a:
1. Grozdan Kušpilić
2. Zoran Grubač
3. Neven Vidović
 
Na redovitoj izbornoj skupštini UKITS-a održanoj 13. prosinca 2018. za predsjednika UKITS-a izabran je doc. dr. sc. Damir Barbir, a za tajnika prof. dr. sc. Matko Erceg.