Povijest Kemijsko-tehnološkog fakulteta

Napisao/la Dražan Jozić on .

ktf_01Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu osnovan je 1960. godine na temelju potreba za inženjerima kemijsko-tehnološke struke. Tadašnji uvjeti razvoja kemijske industrije upućivali su na južnu Hrvatsku.

Odlukom Sabora NR Hrvatske 7.7.1960. godine donesen je Zakon o osnivanju Fakulteta koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 31 od 3.8.1960. godine.

 Nakon toga Savjet Sveučilišta u Zagrebu imenovao je Elektorsku komisiju sastavljenu od profesora Tehnološkog fakulteta u Zagrebu (dr.inž. Miroslav Karšulin, dr.inž. Vjera Marjanović-Krajovan, dr.inž. Ivan Filipović, inž. Ivan Lovrećek i dr.inž. Marijan Lacan) sa zadatkom da izabere nastavnike i asistente za novi Fakultet.

 Elektorska komisija izabrala je za školsku godinu 1960/61. ove stalne nastavnike: izvanredni profesor inž. Božena Pelech-Tucaković, docent Ivan Česnik, docent inž. Milan Zglav, docent inž. Stjepan Lipanović i docent inz. Andjelko Damjanić, te stalne asistente: inž. Ruža Krstulović, inž. Anka Žmikić, inž. Klara Grzunov, inž. Neven Bogdanić i inž. Vesna Gotovac.

 Konstituirajuca sjednica fakultetskog

Savjeta održana je 17.10.1960. godine, a odmah zatim i sjednica fakultetskog Vijeća. Dana 22.10.1960. godine na svečan način otvoreni su Kemijsko-tehnološki i Elektrotehnički fakultet u Splitu. Dva dana kasnije započela je redovna nastava. Uvodna predavanja održali su profesori Tehnološkog fakulteta iz Zagreba dr. Miroslav Karsulin i dr. Ivan Filipović. Za prvog predsjednika Savjeta izabran je dipl.inž. Ivan Pernat.

 

 Za prvog dekana izabrana je izv.prof. Božena Pelech-Tucaković, a za prodekana docent Ivan Česnik.

Tijekom razvoja na Fakultetu se održavala nastava na dodiplomskom studiju (viša i visoka sprema) i poslijediplomskom studiju ("Kemijsko inženjerstvo", "Kemija i tehnologija makromolekula" i "Inženjerska kemija" s usmjerenjima: "Polimerno inženjerstvo", "Kemijsko inženjerstvo", "Inženjerstvo nemetala i tehnologija mora", "Elektrokemijsko i elektrotermijsko inženjerstvo").