Promjena rasporeda za 26.04.2019.

on .

Došlo je do promjena u rasporedu prema slijedećem:

26.04.2019.

- Anorganska kemija, 1_PKT, 1_PPT, iz A02 se prebacuje u A01 od 8h do 10h,

- Fizika II, 1_PKT, 1_PK, iz A02 se prebacuje u A01 od 10h do 13h,

- predavanje i seminar iz Tehnoloških operacija, 2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, 2_PPT, iz A02 se prebacuje
  u A11 od 13h do 16h.

S poštovanjem,
Studentska služba KTF-a