TVORNICE ZA PRERADU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA - INOVATIVNA TEHNOLOGIJA KOMPANIJE TEHNIX d.o.o. KAO NAJBOLJE RJEŠENJE ZA GOSPODARENJE MIJEŠANIM KOMUNALNIM OTPADOM

preh

Dana 18. studenog 2015., u organizaciji Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split i Alumni KTF-a održano je zanimljivo predavanje pod nazivom:

"TVORNICE ZA PRERADU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA - INOVATIVNA TEHNOLOGIJA KOMPANIJE TEHNIX d.o.o. KAO NAJBOLJE RJEŠENJE ZA GOSPODARENJE MIJEŠANIM KOMUNALNIM OTPADOM"

koje je održao Siniša Bradarić Šlujo, dipl. oec., menadžer prodaje kompanije Tehnix d.o.o. Kako je to izgledalo... pogledajte u našoj galeriji.