a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Science Direct

Science Direct - zbirka e-časopisa najvećeg svjetskog izdavača Elseviera.

U nacionalnom pristupu dostupan je sadržaj do 2012. godine.
Pristup: Djelomičan pristup , Nacionalna licenca
Vrsta baze: Djelomično cjelovit tekst
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

SciFinder-n

SciFinder-n - baza koja omogućava pregled relevantne literature s područja kemije, biokemije, kemijskog inženjerstva i drugih srodnih znanstvenih područja i disciplina, a sadrži i opsežan popis kemijskih tvari, reakcija i spojeva.

Uvjet pristupa je registracija korisnika, a nakon registracije prijava se traži svaki put kada pristupate bazi.

Pristup: Nacionalna licenca

Trajanje licence: 01.01.2020. - 31.12.2020.
Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Prirodne znanosti

Scopus
Scopus - bibliografska i citatna baza podataka koja indeksira časopise, serije knjiga, trade časopise i zbornike radova s konferencija iz svih područja znanosti. Podaci o citiranosti dostupni su od 1996. godine, a podaci o radovima dosežu sve do 1893. g.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska i citatna baza
Vremenski period pokrivenosti: Bibliografski podaci: od 1823. do danas; podaci o citiranosti: od 1996. do danas
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti
Springer Journals 

Springer Journals - baza dostupna putem platforme SpringerLink. Sadrži više od 3.000 znanstvenih časopisa koji pokrivaju sva znanstvena područja.

Časopisi su dostupni od 1997. do 2018.
Pristup: Nacionalna licenca 
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

SocINDEX with Full Text 

SocINDEX with Full Text najopsežnija je i najkvalitetnija svjetska baza podataka socioloških istraživanja. Sadrži više od 2 500 00 zapisa s predmetnim naslovima iz tezaurusa s više od 27 000 socioloških pojmova koji su izradili sociolozi i stručni leksikografi.

SocINDEX with Full Text sadrži cjelovite tekstove iz gotovo 900 časopisa od 1895. do danas. Baza podataka obuhvaća i cjelovite tekstove iz više od 850 knjiga i monografija te oko 26 000 profila autora.