Udruga AMACTFS partner na ESF projektu PAZI!

on .

 

(Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! Programi društveno-korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj)

Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko tehnološkog fakulteta (AMACTFS) je partner na projektu „PAZI - Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“. Nositelj projekta je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE, a ostali projektni partneri su četiri splitska fakulteta: Kemijsko-tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet i Filozofski fakultet.

Dvogodišnji projekt započeo je 19.03.2018. godine, a financira u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Europski socijalni fond te je sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta PAZI! je jačati svijest o važnosti usvajanja i primjene znanja i vještina, građanskog angažmana i međusektorske suradnje za zaštitu okoliša i održivi razvoj. Putem projekta i provedbom programa društveno korisnog učenja potaknuti će se aktivan angažman studenata, nastavnika, ojačati međusektorska suradnja te promovirati i poticati društveno korisno učenje za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

U sklopu projekta uspješno je organizirana je i 1. Konferencija o društveno-korisnom učenju na sveučilištima „Obrazovanje za okoliš i održivi razvoj u Hrvatskoj“. od 29. do 30. studenog 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu. U okviru dvodnevne Konferencije partnerske organizacije podijelile su svoja znanja vezano uz dosadašnju provedbu programa DKU kao i rezultate evaluacije provedbe ovih programa. Svoja iskustva prezentirali su i studenti koji su bili uključeni u program DKU. Na Konferenciji se distribuirao Priručnik o društveno korisnom učenju izrađen kroz projekt „Studenti uče aktivno građanstvo - Program društveno korisnog učenja (service-learning) za zaštitu okoliša i očuvanje prirode - projekt suradnje između Njemačke i Hrvatske“ kao i promotivni materijali nastali u okviru projekta. Kao rezultat Konferencije izraditi će se Zbornik radova u tiskanoj (100 komada) i elektronskoj verziji koji će biti distribuiran sudionicima Konferencije te krajnjim korisnicima projekta.

Fotografije s Konferencije možete preuzeti ovdje.

Više o samom projektu možete doznati na stranicama: PAZI! - Projekt.

prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović